Tiks rīkota Jēkabpils novada pagastu sakoptības skate 2020

Download PDF

Lai aktivizētu Jēkabpils novada iestādes, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotājus teritorijas, ēku un būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, tūrisma, sabiedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstināšanā, kā arī veicinātu Sēlijas novadu sakoptību, Jēkabpils novada pašvaldība rīko Jēkabpils novada pagastu sakoptības skati 2020 laika periodā no 2020.gada 1. jūnija līdz 10. septembrim.

Šogad skate tiks rīkota trīs kārtās.

Pirmajā kārtā pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar lauku attīstības konsultantu izvirza novada skatei pretendentus un izveido maršrutu laika periodā no 1. līdz 19. jūnijam. Saimnieki arī paši var pieteikt dalību sava pagasta pārvaldes vadītājam.

Skates otrajā kārtā no 1. līdz 10. jūlijam notiek izvirzīto objektu apskate, saskaņā ar izpilddirektora sastādītu grafiku un kārtību.

Skates trešajā kārtā no 2. līdz 10. septembrim vēlreiz tiek apbraukāta novada teritorija un tiek vērtēta sakoptība ilgtermiņā.

Vērtēšana komisijā šogad piedalīsies:

 • Gunta Dimitrijeva, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektore;
 • Ieva Jase, Jēkabpils novada domes deputāte;
 • Gunda Cērmūkša, Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste;
 • Ieva Auziņa, Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante;
 • Kaspars Sēlis, Jēkabpils novada pašvaldības informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists.

Novada teritorija tiks vērtēta sekojošās nominācijās:

 • sakoptākais ciemats–pagasta centrs – 1 nominācija;
 • sakoptākā apdzīvotā vieta (lielāka par viensētu) – 1 līdz 2 nominācijas;
 • uzņēmējdarbības un sakoptības labākie piemēri – līdz 7 nominācijām, t.sk. lauku un saimniecību ražošanas kultūras labākie piemēri;
 • sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums un labākie tūrisma vai vides apskates objekti – līdz 3 nominācijām.

Vērtēšanas kritēriji:

 • tiek vērtēts pēdējo gadu paveiktais – progress katrā nominācijā;
 • paveiktais tiek salīdzināts ņemot vērā valsts un pašvaldības atbalsta proporciju, ieguldīto līdzekļu un darba kvalitāti un ilgtspējību;
 • estētiskums, vides un ainavas saglabāšana, radošums;
 • augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, darbinieku un īpašnieku pašu ieguldījums;
 • inovācijas un investīcijas (pašu piesaistītie papildus finanšu līdzekļi).

Šogad kā jaunums būs nominācija “skaistākā mājas vizītkarte”, kur novada iedzīvotājiem būs iespēja pašiem iesūtīt savas mājas sakoptības labākos piemērus un izvēlēties uzvarētāju. Sīkāka informācija sekos drīzumā.

Komisija veicinās un atbalstīs pretendentu piedalīšanos reģiona un valsts mēroga konkursos. Skates uzvarētāju apbalvošana notiks 2020. gada Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā Jēkabpils novada svētku pasākumā.

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv