ESI GAIDĪTS ZASAS VIDUSSKOLĀ!

Download PDF

Ziedot dzeltenām pieneņu pļavām un baltiem ķiršu dārziem,  Zasas vidusskolā  noslēgumam tuvojas šis neparastais un interesantais mācību gads.  Un tieši šobrīd ir laiks izvēlēties savu īsto, vienīgo, labāko un savām interesēm atbilstošāko mācību iestādi.

Mazais pirmsskolēn un vecāki! Zasas vidusskolas pirmsskolas telpas šajā vasarā piedzīvos būtiskas pārvērtības – telpas tiks paplašinātas un labiekārtotas, lai septembrī izglītošanās process atsāktos jaunā kvalitātē. Šajā mācību gadā uzsākto jauno mācīšanās pieeju turpināsim īstenot arī rudenī, čakli apgūstot zinības 7 mācību jomās un apgūstot caurviju prasmes plašās, skaistās, mūsdienīgi aprīkotās telpās vispārējā pirmsskolas izglītības programmā. Zinošas un jaukas pirmsskolas skolotājas gaida mazos ķiparus no 1,5 gada vecuma līdz 6 gadu vecumam.

1.-12. klases skolēni un vecāki! Zasas vidusskola īsteno trīs izglītības programmas: pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu un speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Papildus mācībām, skolēniem ir iespēja attīstīt un pilnveidot savu personību visdažādākajos veidos – izmēģināt raitu dejas soli ilggadējos un tradīcijām bagātos tautas deju kolektīvos, kas gatavojas Dziesmu un deju svētkiem nākamajā vasarā, dziedāt ansamblī, izmēģināt spēkus žurnālistikā, veidojot ikmēneša aktuālo skolas avīzi “Baltais ceļš”, darboties skolas muzejā un pētīt aizraujošo Zasas pagasta vēsturi novadpētniecības pulciņā, piedalīties Izglītojamo pašpārvaldē, kā arī praktiski darboties vairākos citos interešu izglītības pulciņos.

Īpaši priecājamies par iespēju skolēniem sevi attīstīt fiziskajā jomā, darbojoties skolas sporta zālē gan ikdienas nodarbībās, gan Sēlijas sporta skolas piedāvātajās sporta grupās. Šobrīd norit skolas sporta stadiona rekonstrukcija, kas drīzumā noslēgsies un skolēni varēs izbaudīt jauno skrejceļu, kā arī citas aktivitātes. Mākslinieciski un radoši bērni un jaunieši apgūst zinības un trenē prasmes Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiālē, kas atrodas skolas telpās. Piedāvājam arī iespēju iegūt autovadītāja apliecību vidusskolas posmā.

Septembrī 1., 4., 7., un 10.klašu skolēni sāks apgūt jauno, pilnveidoto mācību saturu. Šīs klases sagaida interesanti iespaidi apgūstot jaunus mācību priekšmetus, piemēram, dizains un tehnoloģijas 1.klasei, datorika un teātra māksla 4.klasei, inženierzinības 7.klasei. Kopīgi attīstīsim caurviju prasmes – jaunradi un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos,  sadarbību, pilsonisko līdzdalību un digitālās prasmes.

10. klašu skolēniem esam sagatavojuši divas izvēļu jomas jeb padziļināto kursu komplektu piedāvājumus. Pirmais komplekts – latviešu valoda un literatūra, angļu valoda un bioloģija. Otrais komplekts – latviešu valoda un literatūra, angļu valoda un sociālās zinātnes. Jau no šī gada septembra Zasas vidusskolas 10.klases skolēniem būs īpaša iespēja apgūt Valsts aizsardzības mācību (VAM), kas obligāti tiks ieviesta visās Latvijas skolās tikai no 2024./2025.m.g.

Ja tev patīk skaista, vēsturiska un sakopta vide, ja vēlies mācīties nelielās klasēs profesionālu un atbalstošu skolotāju vadībā, saņemt nepieciešamo palīdzību no skolas atbalsta personāla (psiholoģes, sociālās pedagoģes, logopēdes, medmāsas, karjeras konsultantes un bibliotekāres), tad esi aicināts uz Zasas vidusskolu. Skolēniem ir iespēja izmantot  Zasas parka teritorijā esošo skolas internātu, kur jūs labprāt uzņems iejūtīgi un saprotoši internāta audzinātāji .

Zasas vidusskolas direktore A.Pore

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv