Ābeļu pamatskola aicina jaunus audzēkņus

Download PDF

Ābeļu pamatskola aicina pieteikt mācībām pirmklasniekus un 5–6 gadus vecus pirmsskolniekus 2020./2021. mācību gadam. Gaidīti ir arī citu vecumu skolēni.

Ābeļu pamatskola ir mācību iestāde, kas var lepoties ar savām tradīcijām arī labo izglītības kvalitāti. Skolai šogad aprit 180 gadu, bet tajā valda mūsdienu gars. Ar bērniem ikdienā strādā skolotāji, kuri mīl savu darbu un pastāvīgi papildina savas zināšanas dažādos kursos un semināros. Darba organizācijā aprobētas informācijas tehnoloģiju iespējas, kuru izmantošanu apguvuši gan mācībspēki, gan audzēkņi un kas nereti ir lietderīgas ne tikai attālinātu, bet arī klātienes mācību procesā.

Nelielais skolēnu skaits klasēs ļauj pievērst uzmanību katram bērnam. Skolēni piedalās novada, starpnovadu un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos, iegūst godalgotas vietas. Absolventi sekmīgi turpina iegūt vidējo izglītību.

Skolā tiek realizētas arī pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Audzēkņiem, kuriem tas nepieciešams, tiek nodrošināta atbalsta speciālistu palīdzība.

Uz mācībām un no tām audzēkņi gan no pagasta teritorijas, gan arī Jēkabpils var nokļūt ar speciāli organizētu transportu. Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa, kā arī dažādi – folkloras, mūzikas, deju, runas mācības, novadpētniecības, mājturības, noformēšanas – interešu pulciņi, ir iespējas nodarboties ar sportu; vecākie skolēni var realizēt savas idejas un darīt skolas dzīvi krāsaināku, darbojoties skolēnu pašpārvaldē.

Pirmsskolas izglītības vietā Brodos tiek uzņemti bērni no pusotra gada vecuma. Obligātā pirmsskolas apmācība 5 un 6 gadus veciem bērniem notiek Ābeļu pamatskolas telpās, kur viņus gaida skolotāja Sandra Utināne.

Pirmklasnieku klases audzinātāja 2020./2021. mācību gadā būs skolotāja Inese Pūcīte.

 

Jaunos audzēkņus var pieteikt skolas telpās (Ābeļu pamatskola, Ābeļi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads). Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, par vizīti iepriekš jāvienojas, darba laikā zvanot pa tālruni 25450533. Zvanot pa šo tālruni, gūstama arī plašāka informācija par nepieciešamajiem dokumentiem un atbildes uz citiem vecākus interesējošajiem jautājumiem.

Informāciju sagatavoja Valdis Aleksandrovs

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv