Arī pēc 12. maija turpinās mācības attālināti

Download PDF

Ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam. Veiktie grozījumi paredz, ka pirmsskolas izglītības iestādes tāpat kā līdz šim strādās dežūrgrupu režīmā, taču pašvaldība pieņem lēmumu par apmācību formu klātienē vai attālināti  piecgadīgu un sešgadīgu bērnu izglītošanai. Konsultācijas 9.klašu un 12.klašu izglītojamajiem notiek gan klātienē, gan attālināti pēc izglītības iestādes konsultāciju grafika.

Izmaiņas pieejamas Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” http://m.likumi.lv/doc.php?id=313191

Dažādi aktuāli jautājumi par mācību gada noslēgumu: https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200511.shtml

Par darba organizāciju Zasas vidusskolas pirmsskolas grupās no 18.05.2020.

1) dežūrgrupa  1,5 – 4 g.v. bērniem turpina nodrošināt pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu vecākiem, kuri paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu un vecāki reizi nedēļā sniedz iestādei rakstisku apliecinājumu, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu apliecinājumu;

2) obligātā izglītības vecuma pirmsskolas izglītojamie (5-6 gadīgie izglītojamie) var apgūt pirmsskolas izglītības programmu, apmeklējot izglītības iestādi klātienē un/vai turpināt mācību procesu attālināti (pēc vecāku izvēles);

3) obligātā izglītības vecuma pirmsskolas izglītojamie (5-6 gadīgie izglītojamie) atsākot mācības klātienē sniedz vienreizēju rakstisku apliecinājumu izglītības iestādei, ka bērns nav bijis Covid-19 skartajās valstīs vai teritorijās (jebkura teritorija ārpus Latvijas Republikas robežas), nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, bērnam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija un, ka vecāki apņemas informēt pirmsskolas izglītības iestādi, ja rodas apstākļi, kas var apdraudēt iestādes darbinieku un izglītojamo drošību.

 

Ābeļu pamatskola

Saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, gatavojoties mācību gada noslēgumam, no 2020. gada 18. maija pēc iepriekšējas saskaņošanas, ievērojot atbilstošus drošības noteikumus, Ābeļu pamatskolas 9. klases audzēkņiem pieejamas klātienes konsultācijas skolā.

 

Dignājas pamatskola

Dignājas pamatskolā no 20.maija līdz mācību gada beigām atsāk strādāt 5-6-gadīgo bērnu grupiņa. Vecāki var izvēlēties, vai bērni turpina mācīties attālināti vai klātienē. Audzēkņus sagaidīs audzinātāja Klinta un auklīte Inta.

Vecāki, kuriem ir bērni pirmsskolas grupiņā, tiek aicināti vest viņus uz grupiņu tikai tad, ja vecākiem nav nekādas iespējas nodrošināt viņu pieskatīšanu mājās.

 

Par Rubeņu pamatskolas PII ”Zelta sietiņš” mācību darba turpmāko norisi pēc 12. maija

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība tiek nodrošināta attālināti līdz mācību gada beigām.

Līdz 5 gadu vecumam darbojas dežūrgrupas režīmā ar nosacījumu, ka nav iespējama bērna pieskatīšana mājās.

Rainelda Muižniece,
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv