Pagastu pārvaldes piedāvā talkā sakopt novada teritoriju

Download PDF

Ābeļu pagastā iedzīvotāji var:

– talkot ceļa malās, stāvlaukumā uz Biržu ceļa, Anemones mežā aiz LAU , jo tās ir diezgan piemētātas ar papīriem, bundžām utt.;

– sakopt kapsētas pagasta teritorijā;

– sakopt savus pagalmus – gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu un pieguļošās teritorijas.

Sakopšanas darbus var veikt sev izdevīgā laikā, ievērojot valstī noteiktās distancēšanās

prasības. Sazinoties ar ar pagasta pārvaldes vadītāju Raimondu Jaudzemu, tel. 26587126, tiks iedoti marķētie maisi un, ja vēl būs pieejami, arī cimdu pāri.

Raimonds Jaudzems,
Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs

 

Dignājas pagasta iedzīvotāji var talkot ceļa malās, salasot atkritumus. Sakopt savu privātmāju, daudzdzīvokļu māju apkārtni un pagasta teritorijā esošos kapus. Kontaktpersona – Jānis Raubiška, tel. 29426300.

Inga Kusiņa,
Dignājas pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste

 

Šogad, sakarā ar ārkārtas situāciju, Dunavas pagastā var talkot, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Individuāli uzkopsim daudzdzīvokļu māju pagalmus, personīgo māju apkārtni, kapsētas un visu esošo pagasta teritoriju. Lūdzu ziņot par nesakoptām vietām pagastā, pagasta pārvaldes vadītāja tel. – 29578562. Mēs esam novada sakoptākais pagasts un esmu pārliecināts – tāds būsim arī turpmāk.

Andris Baltaruņķis,
Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs

 

Kalna pagastā iedzīvotāji var individuāli sakopt savus īpašumus. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti uzkopt mājām piegulošās teritorijas un kāpņu telpas. Talkot var arī kapos un Aleksandra Grīna parkā. Tālrunis informācijai – 29282318 (pārvaldes vadītāja).

Tāpat 16. maijā plkst. 10.00 Kalna pagastā pie Klaucānu un Priekulānu ezeriem vides lekcija un ezeru krastu kopšanas talka. Sīkāka informācija šeit: http://jekabpilsnovads.lv/?p=27028

Maruta Cankale,
Kalna pagasta pārvaldes vadītāja

 

Leimaņu pagastā individuāli talkot var Leimaņu kapsētā un Mežgales ciema daudzdzīvokļu māju apkārtējā teritorijā.

Maisus būs iespējams saņemt pagasta pārvaldē. Neskaidrību gadījumā var zvanīt pārvaldes vadītājam, tel. nr. 29452995, vai komun. saimn. vadītājam, tel. nr. 26529568.

Antons Tropiks,
Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs

 

Rubeņos cilvēki var talkot Rubeņu parka un visos pagasta teritorijā esošajos kapos.Var grābt lapas un savākt atkritumus. Kontaktpersona – Intra Kurme, tel. 29461988.

Inga Kliģe,
Rubenes pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste

 

Zasas pagastā iedzīvotāji var:

– talkot ceļa malās, jo tās ir diezgan piemētātas ar papīriem, bundžām utt.

– sakopt savus pagalmus – gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu un pieguļošās teritorijas.

Kopšanas darbus var veikt sev izdevīgā laikā, ievērojot valstī noteiktās distancēšanās prasības. Sazināties var ar pagasta pārvaldes vadītāju Kristapu Tētu, tel. 28306408 – tiks iedoti marķētie maisi un, ja vēl būs pieejami, arī cimdu pāri.

Kristaps Tēts,
Zasas pagasta pārvaldes vadītājs

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv