Jēkabpils novada dome pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus līdz 15.11.2020.

Download PDF

Kā iepriekš ziņots, Jēkabpils novada domes 2020. gada 26. marta sēdē tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa 1. ceturkšņa samaksas termiņa pārcelšanu līdz 2020. gada 15. maijam, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu.

Sakarā ar to, ka izsludināts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz šī gada 12. maijam un ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība Latvijā un citās valstīs tieši vai netieši negatīvi ietekmē daudzu nozaru uzņēmumu darbību un attiecīgi arī uzņēmumu darbinieku ienākumus, ievērojot nodokļu maksātāju izteiktos lūgumus pārcelt uz vēlāku laiku 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, bija nepieciešams veikt grozījumus 26.03.2020. lēmumā Nr.129 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu”.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Jēkabpils novada dome 2020. gada 30. aprīļa sēdē nolēma veikt grozījumus 26.03.2020. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.129 un izteikt pirmo punktu šādā redakcijā:

“1. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus:

1. ceturkšņa maksāšanas termiņu no 31.03.2020. uz 15.11.2020;

2. ceturkšņa maksāšanas termiņu no 15.05.2020. uz 15.11.2020;

3. ceturkšņa maksāšanas termiņu no 17.08.2020. uz 15.11.2020.”.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniece A.Lemaka 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv