Mācību darbs novadu izglītības iestādēs – veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Download PDF

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 14.marta mācību process Latvijas skolās tiek veikts attālināti. Arī 20 izglītības iestāžu sporta skolotāji savās skolās Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novados.

Jā, tas ir savādāk, neierastāk, esam spiesti izkāpt no komforta zonas, mainīt iepriekš ieplānoto, labi zināmo.  Skolēni jānodrošina ar radošiem uzdevumi, lai nepāriet vēlme un interese izkustēties apstākļos, kad grūtāk to izkontrolēt.  Skolotāji dalās pieredzē, tas ļoti palīdz attālinātajā ikdienas darbā. Šajos apstākļos skolotājiem darba ir kļuvis vairāk, bet pozitīvais ir tas, ka esam arī daudz iemācījušies. Arī skolēniem nav viegli, slodze ir liela, jābūt patstāvīgākiem, disciplinētiem.

Lai rastu priekšstatu par attālināto mācīšanos sportā tika veikta sporta skolotāju aptauja.

 

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu sporta skolotāju

aptaujas apkopojums par attālināto mācīšanos sportā 2019./2020. m.g. martā un aprīlī

Kopumā var teikt, ka gan skolotāji, gan skolēni pie jaunās mācīšanās sistēmas ir pieraduši, lielākā daļa ar to tiek galā veiksmīgi.

Veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomas koordinatore

A. Ķiploka (Krustpils pamatskola)

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv