Mācību darbs novadu izglītības iestādēs – valodu mācību joma

Download PDF

Grūtības:

 1. Nav iespējams saprast, cik daudz skolēnam vajag palīdzības, kurā posmā viņam tiešām jāpalīdz.
 2. Motivēšana/grūtības mācību vielas izskaidrošanā (grūti piemeklēt labāku paņēmienu).
 3. Nepieciešami papildus laika resursi.
 4. Bieži nepieciešama informācijas tehnoloģiju speciālista konsultācijas.
 5. Vērtēšana, darbs pie datora visu dienu – pasliktinās veselība.
 6. Nav pārliecības par savu datorpratību tiešsaistes formātā.
 7. Ne vienmēr var sazināties ar bērniem, jo dažreiz nav sasniedzami un nereaģē uz informāciju.
 8. Lielākas grūtības sagadā rakstu darbu labošana.

 

 • Uzdevumu izstrāde un noformēšana, izmantotie resursi:
 • Resursi, izmantojamie attālinātajā mācīšanās situācijā:

uzdevumi.lv, YouTube video, mācību grāmatas, darba burtnīcas, tavaklase.lv, gramota.ru, dators, telefons, e-pasts,maconis.lv, mykoob, portāls “uzdevumi.lv”, nofotografēti materiāli, e-klases pasts, sarakste e-žurnālā, telefonzvani, WhatsApp.

 • Saites, vietnes izmantošanai:

puskininstitute.ru; Moodle; islcollective.ru;

E-klases e-pasts; uzdevumi.lv; https://ilibrary.ru youtube.com;   tavaklase.lv gramota.lv;https://orfogrammka.ru https://videotutorrusyaz.ru/bezplatnyevideouroki.html

https://quizlet.com/;http://rus4chld.pushkininstitute.ru;https://www.youtube.com/  soma.lv, WhatsApp, Maconis.lv. tavaklase.lv. Citi internetresursi.

 • Atgriezeniskā saite ar skolēnu, vecāku un kolēģiem:

Attālināti e-klases e-pasts; WhatsApp, sms, telefonsarunas, e-vēstules, Zoom vide,

darbi un uzdevumi mykoobā, https://drive.google.com/.

 • Skolēnu darba izpildes kontrole:
 1. Katru dienu visi darbi tiek pārbaudīti, rakstīti komentāri, atgādināts nepadarītais, aizsūtīta AS, zvanīts pa telefonu, rakstītas sms, rakstīts e-pastā, WhatsApp.

 

 1. Ir pārbaudes darbi. Skolā ir vienots plāns, kā organizēt mācību procesu.
 2. Ir norādīts laiks darba izpildei, ja nav darbs nodots – tiek likts ”nv” (saskaņots ar vadību), ir iespēja labot.
 • Ieteikumi darba pilnveidei:
 1. Sadarboties! Biežāk uzmundrināt! Strādāt mācoties!
 2. Piedāvāt mācību materiālu mājas lapu adreses.
 3. Pedagogiem un izglītojamajiem jānodrošina interneta pieslēgums ar augstu un nemainīgu pārraides ātrumu.
 4. Tehnisko zināšanu un prasmju pilnveidošana dažādu digitālo platformu lietošanā un metodisko atbalstu par attālinātām mācībām nepieciešamo materiālu veidošanu;
 5. Dalīties ar uzdevumiem, nepārslogot skolēnus, ir jādot konkrētus nelielus darbus, kopā teoriju ar uzdevumu.
 6. Izveidot vietni ar materiālu resursiem, pieredzi, izmantot jau pieejamos resursus. Padalīties ar labam idejām, ar kādiem mācību materiāliem (“Копилка идей”), organizēt uzdevumu banku. Pieredzes apmaiņa ar kolēģēm, apmaiņa ar idejām, materiāliem.

 

Valodu mācību jomas koordinatores

I. Maurāne (Salas vidusskola) un S. Buholce (Aknīstes vidusskola)

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv