Mācību darbs novadu izglītības iestādēs – sākumskolas mācību joma

Download PDF

Šķiet, ka laiks ir apsteidzis pats sevi. Gatavojoties kompetenču izglītības ieviešanai skolā, kur jāmainās akcentiem skolotāju – bērnu mācību procesā, bērnu patstāvīgās mācīšanās loma pieaug, skolotāja aktīvā loma samazinās, atstājot vadīšanas, konsultēšanas, ieinteresēšanas  soļus.

Var teikt, ka šodienas mācību process ir jaunā  izglītības modeļa tests.

Kādi ir secinājumi?  Kompetenču izglītības caurviju prasmes jau ir ienākušas mūsu ikdienā. Kuras prasmes tad īstenojas?

Pašvadītā mācīšanās. Tā ir spēja vadīt savu mācīšanos jebkurā dzīves situācijā, arī attālinātās mācīšanās laikā. Skolēnam ir jāsaprot un jāseko līdzi savam mācīšanās procesam, jāizvērtē savus mācību sasniegumus, jāplāno mācīšanās process un jāuzņemas atbildību par to.

Vēl viena caurviju prasme, kurai liels akcents jaunajā izglītības konceptā ir digitālo prasmju pilnveide, kuras palīdz efektīvi, gudri un atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas, lai zināšanas iegūtu, izmantotu un radītu, kā arī risinātu uzdevumus un problēmas, koplietotu un izmantotu savu un citu radītu saturu.  Šobrīd digitālās ierīces un tehnoloģijas ir kļuvušas par neatņemamu sastāvdaļu mācību procesā.  Skolotājiem ir iespēja apgūt jaunas iemaņas saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu, savukārt skolēniem šāds mācīšanās modelis attīsta spēju uzņemties atbildību, pašiem pieņemt lēmumus, plānot savu laiku un kļūt patstāvīgākiem.

Tagadējos apstākļos skolotājs izvēlas resursus, kas veiksmīgi ļauj bērniem apgūt tēmas, mēģinot nezaudēt zināšanu apguves kvalitāti. Veiksmīgi lietojam Whatsapp, kur tiek ierunātas gan mutiskas atbildes, gan saņemti fotografēti darbi, E klase un Uzdevumi.lv,  Soma.lv. Konsultācijām izmantojam tiešsaistes sapulču rīku  Microsofft365 office  Team . Dažādām  aptaujām  un pārbaudes darbiem izmantojam Google drive. Mazajās klasēs, bieža saziņa ir ar vecākiem, kā bērns organizē savu darbu, kāda palīdzība nepieciešama. Konsultācijas ir ikdiena, skolotājs novērtē bērna patstāvīgo darbu, un izdara secinājumus, vai tēma ir apgūta, vai neieciešams skaidrojums.

Atskatoties, kā sākām attālināto mācīšanos? Pirmā nedēļa bija stresa pilna visām iesaistītajām pusēm, gan bērniem, gan vecākiem, gan skolotājiem.  Šajā laikā skolotāju darbs ir daudz intensīvāks un darba stundas krietni garākas, jo jāpaspēj gan saplānot darbu, sniegt konsultācijas, novērtēt bērnu darbus, sniegt atbalstu, gan saziņa ar kolēģiem, daloties atrastos  interesantajos materiālos, ko izmantot darbā. Sākumskolas bērniem darbi jāveido tā, lai radītu interesi darīt un atklāt sev jaunas zināšanas.  Aktīvi tiek piedāvāti jauni materiāli no https://www.skola2030.lv/lv, bet, pilnvērtīgi iepazīties ar tiem un izmantot darbā, traucē pārslodze darbā. Darbs nebeidzas pēcpusdienā, bet gan vakara stundās.

Materiāli mācību procesam –

https://putnidaba.lob.lv  Dabas zinībām

http://esiveiksmigs.lv/mini-un-smejies/   audzināšānas stundām

https://www.armoredpenguin.com/crossword  krustvārdu mīklu veidošana

https://atbalstsizcilibai.lv/  lielisks materiāls lasītprasmei

Darba pilnveidei izmantojam anketas, ko aizpilda gan bērni, gan vecāki. Iegūtie dati liecina, ka mazajiem bērniem labāk patīk mācīties skolā, bet vecāko klašu skolēnu domas dalās, ir kam patīk šis modelis, ir kas tomēr labprātāk mācītos skolā.

Uz situācijām var skatīties dažādi.  Esmu pārliecināta, ka šis laiks mums dots, lai pārdomātu prioritātes un gūt pieredzi, kas būs nepieciešama nākotnē.

Sākumskolas mācību jomas koordinatore

 Inese Pūcīte (Ābeļu pamatskola)

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv