Mācību darbs novadu izglītības iestādēs

Download PDF

Metodiskā atbalsta nodrošināšanai izglītības jomā valstī izveidojies jauns metodiskā darba organizēšanas veids. Ir notikusi mācību procesa akcentu maiņa – uzmanība pievērsta lielākai skolēna iesaistei mācībās. Tas nav viegli nevienam, taču kopīgiem spēkiem, ar pozitīvu izpratni – tas ir iespējams.

Piecu novadu (Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes) pedagogu sadarbību koordinē Jēkabpils novada Izglītības pārvalde. Astoņu mācību jomu vienpadsmit koordinatori ir pedagogi no dažādām novadu izglītības iestādēm.

Pašlaik notiek attālinātais mācību process, pedagogi iegulda daudz laika un citus resursus, lai nodrošinātu arī metodisko darbu. Gandrīz visi mācību jomu koordinatori ir veikuši savas jomas pedagogu aptauju, tās izvērtējumu. Neliels ieskats viņu atziņās.

Pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatore Inese Pūcīte (Ābeļu pamatskola) atzīst, ka “pirmā nedēļa bija stresa pilna visām iesaistītajām pusēm – gan bērniem, gan vecākiem, gan skolotājiem.  Šajā laikā skolotāju darbs ir daudz intensīvāks un darba stundas krietni garākas, jo jāpaspēj, gan saplānot darbu, sniegt konsultācijas, novērtēt bērnu darbus, sniegt atbalstu, gan sazināties ar kolēģiem, daloties atrastos interesantajos materiālos, ko izmantot darbā. Sākumskolas bērniem darbi jāveido tā, lai radītu interesi darīt un atklāt sev jaunas zināšanas. Darbs nebeidzas pēcpusdienā, bet gan vakara stundās”.

Veselības un fizikās aktivitātes mācību jomas koordinatore Aivita Ķiploka (Krustpils pamatskola) savās pārdomās par attālināto mācību darbu secina, ka “jā, tas ir savādāk, neierastāk, esam spiesti izkāpt no komforta zonas, mainīt iepriekš ieplānoto, labi zināmo.  Skolēni jānodrošina ar radošiem uzdevumi, lai nepāriet vēlme un interese izkustēties apstākļos, kad grūtāk to izkontrolēt.  Skolotāji dalās pieredzē, tas ļoti palīdz attālinātajā ikdienas darbā. Šajos apstākļos skolotājiem darba ir kļuvis vairāk, bet pozitīvais ir tas, ka esam arī daudz iemācījušies. Arī skolēniem nav viegli, slodze ir liela, jābūt patstāvīgākiem, disciplinētiem”.

Valodu mācību jomu koordinatores Ingrīda Maurāne (Salas vidusskola) un Sarmīte Buholce ( Aknīstes vidusskola) iesaka darba pilnveides principus –

“     1. Sadarboties! Biežāk uzmundrināt! Strādāt mācoties!

  1. Piedāvāt mācību materiālu mājas lapu adreses.
  2. Pedagogiem un izglītojamajiem jānodrošina interneta pieslēgums ar augstu un nemainīgu pārraides ātrumu.
  3. Tehnisko zināšanu un prasmju pilnveidošana dažādu digitālo platformu lietošanā un metodisko atbalstu par attālinātām mācībām nepieciešamo materiālu veidošanu;
  4. Dalīties ar uzdevumiem, nepārslogot skolēnus, ir jādot konkrētus nelielus darbus, kopā teoriju ar uzdevumu.
  5. Izveidot vietni ar materiālu resursiem, pieredzi, izmantot jau pieejamos resursus. Padalīties ar labam idejām, ar kādiem mācību materiāliem (“Копилка идей”), organizēt uzdevumu banku. Pieredzes apmaiņa ar kolēģēm, apmaiņa ar idejām, materiāliem. “

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas koordinatore Dace Ķiploka ( Salas vidusskola) stāsta – “vizuālās mākslas pedagogiem regulāri tiek nosūtīta jaunākā informācija par skolotāju tiešsaistes mācībām, par vebināriem, prezentācijām un labās prakses piemēriem, kā arī metodiskie materiāli attālinātai mācību procesa īstenošanai interešu izglītībā.”  Viņa akcentē

pozitīvo attālinātajā mācību procesā – “ tiek sekmētas izglītojamo patstāvīgā darba iemaņas. Prasme patstāvīgi izlasīt un izprast uzdevumu. Pilnveidotas IT prasmes. Iespēja būt radošākiem. Mācīties plānot savu laiku”.

Matemātikas mācību jomas koordinatore Ilze Martuženoka  un dabaszinātņu mācību jomas koordinatore Sanita Berģe no Viesītes vidusskolas pievērš uzmanību tam, ka “skolotājiem ir iespēja un nepieciešamība rekordlaikā apgūt jaunas prasmes. Cenšamies pēc iespējas viens otru atbalstīt un palīdzēt, daloties ar savu pieredzi, idejām un praktiskiem padomiem dažādu tehnoloģisku risinājumu jomā. Skolotāju ieteikumus ņem vērā arī dažādu mācību platformu uzturētāji, cenšas risināt problēmsituācijas. Nākas ļoti daudz strādāt ar skolēnu vecākiem, kuri vēlas palīdzēt saviem bērniem un lūdz padomu dažādos jautājumos.

Skolēni šobrīd varbūt nedaudz mazāk iemācīsies matemātikā vai kādā citā jomā, bet būs ļoti pilnveidojuši svarīgākās dzīves prasmes. Prasme plānot savu laiku, radoši risināt nestandarta situācijas un rūpēties par savu un citu veselību – tās ir šī brīža vissvarīgākās prasmes, kuras visi kopīgi mācāmies”.

Sākoties ārkārtējai situācijai, pašvaldība īpašu atbalstu sniedz izglītības iestādēm, sagādājot un atjaunojot tehniskos līdzekļus attālinātā mācību procesa realizācijai.  Arī Jēkabpils novada Izglītības pārvalde nepārtraukti sazinās ar skolu direktoriem, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem un pašvaldības speciālistiem, skaidro un risina problēmsituācijas. Izglītojamo vecāki ir ieinteresēti un atsaucīgi, atbildīgi izturas pret to, kā skolēni mājās veic mācību uzdevumus.

Šī ir ļoti neparasta un nebijusi situācija mums visiem, tāpēc būsim saprotoši, iejūtīgi un sadarbībai atvērti, lai mūsu bērni veiksmīgi noslēgtu mācību gadu.

Ar katru dienu paliek par grādu siltāk un ar katru dienu tuvojas maija beigas! Lai siltums sirdīs!

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv