Mācību procesa norise Rubeņu pamatskolā

Download PDF

No 23. marta mācības skolā notiek attālināti. Tas ir pārbaudījums gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem. Tā ir lieliska iespēja pārdomāt un izanalizēt, cik gatavi mēs esam kompetenču pieejai mācību procesā.

Kā tad notiek mācības Rubeņu pamatskolā ārkārtas situācijā?

Jau pavasara brīvdienās skolotāji aptaujāja vecākus, lai noskaidrotu, kā bērni varēs sazināties ar skolotājiem. Tikai vienai ģimenei darbi tiks piegādāti mājās papīra formātā. Ar pārējiem skolēniem saziņa notiks E – klasē, WhatsApp, Uzdevumi.lv, e – pastā.

Uzdevumi tiek uzdoti E-klasē, kur skolotājs ieraksta uzdoto. Skolēns pats vai kopā ar vecākiem plāno savu darbu un veic uzdotos darbus, un atsūta skolotājam paveikto uzdevumu vai nu E–klasē, vai WhatsApp. Atgriezeniskā saite ir obligāta, jo tikai tā skolotāji var sprast, ko skolēns ir apguvis.

Skolēna iesaistīšanās attālinātā mācību procesā tiek uzraudzīta. Ja skolēns neiesaistās mācību procesā, skolotājs par to ziņo klases audzinātājam, kurš sazinās ar izglītojamā vecākiem un noskaidro iemeslu. Ja skolēns ir saslimis vai mācību procesā nav iesaistījies citu attaisnojošu iemeslu dēļ, vecākiem šis fakts jāpaziņo klases audzinātājam.

Pirmā attālinātā mācību nedēļa ir noritējusi bez starpgadījumiem. Skolotāji un skolēni pierod pie jaunās saziņas formas. Skolotājiem darba diena dažkārt ievelkas līdz vēlam vakaram.

Šī ir lieliska pieredze apgūt jaunās tehnoloģijas un saziņas iespējas gan skolotājiem, gan izglītojamajiem. Skolēni ir spiesti plānot laiku un novērtēt savas spējas un prasmes. Ļoti ceru, ka mums visiem pietiks izturības, spēka un apņemšanās šajā pārbaudījumu pilnajā laikā.

 Elga Kukle

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv