Attālinātās mācības un citi darbi Zasas vidusskolā rit pilnā sparā

Download PDF
Izvērtējot jaunos apstākļus, pedagogi secinājuši, ka šis ir intensīvs mācīšanās un pašizaugsmes laiks. Pirms tika uzsāktas attālinātās mācības, pedagogiem bija dažādas zināšanas tehnoloģijās, tagad visa pedagogu komanda savas IT prasmes ir uzlabojusi.

Daudzi izglītojamiem dotie uzdevumi ir radoši – izglītojamie darbojas ar dabas materiāliem, mācās gatavot ēst, filmēt video stāstus, dokumentēt savu darba procesu. Daži pedagogi izmanto TV raidījumā ,,Tava klase” ietverto saturu, integrējot to mācību procesā.

Ir svarīgi saņemt izglītojamo jautājumus un atgriezenisko saiti, sekot līdzi, kā veicas ar uzdevumu izpildi. Pedagogi atzīst, ka viņiem ļoti pietrūkst klātienes komunikācijas ar izglītojamiem.
Mācības attālināti notiek arī pirmsskolā. Ikdienā pirmsskolas grupas apmeklē apmēram 2-6 bērni. Jaunākajiem pirmsskolas bērniem uzdevums atbilstoši tēmai dots nedēļai, savukārt sešgadnieki saņem vienu uzdevumu kādā no mācību jomām katras dienas sākumā. Aptauja liecina, ka bērni ļoti gaida šos uzdevumus. Pēc audzinātājas teiktā, bērni kļuvuši disciplinētāki, daudziem uzlabojies rokraksts.
Arī skolas atbalsta personāls ir gatavs sniegt palīdzību. Ja izglītojamiem nepieciešama atbalsta personāla palīdzība, ir iespēja sazināties telefoniski, kā arī e-klasē. Šobrīd skolas atbalsta personāla komandā strādā skolas psiholoģe, sociālā pedagoģe, logopēde, pagarinātās grupas un internāta skolotāji, pedagoga palīgs, kas aktīvi un labprāt sazinās ar izglītojamajiem un sniedz nepieciešamo atbalstu.
Skolas vadība pašreiz strādā pie izglītības satura plānošanas vidusskolas posmam. Skolai jāizveido savs piedāvājums, kurš sastāv no 2 kursu komplektiem ar vismaz 3 padziļinātajiem kursiem, kas dos izglītojamiem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. Esam pieteikušies arī Valsts aizsardzības mācībai kā specializētā kursa apguvei.
Mēs visi mācāmies. Mācāmies no kļūdām un mācāmies darot. Visi apgūstam kaut ko jaunu – kā mācīties attālināti, kā mācīt attālināti, kā sniegt atbalstu, kā sadarboties.
Tehniskais personāls aktīvi iesaistījies skolas apkārtnes un parka uzkopšanas darbos, malkas sagatavošanā. jo ikdienas pienākumi telpu uzkopšanā ir samazinājušies. Pateicoties viņu darbam, sakoptā apkārtne priecē gan Zasas iedzīvotājus, gan parka apmeklētājus.
Šajā laika posmā ar Jēkabpils novada atbalstu no skolas budžeta līdzekļiem iegātātas 15 planšetes, kāpurķēžu pacēlājs invalīdiem, no IZM sadarbībā ar LMT esam saņēmuši mobilo telefonu ar interneta pieslēgumu, kurš atdots izglītojamam lietošanā, kā arī skolas trīs datori un pieci planšetdatori nogādāti izglītojamiem, kuriem bija pēc tiem nepieciešamība. Skolas stadionā turpinās marta mēnesī uzsāktie rekonstrukcijas darbi.
Lai arī šogad pirmslieldienu kņada skolas telpās izpalika, pie skolas visus priecēja zaķu ģimene un skolas vestibilā darbiniekus sagaidīja Lieldienu vistu saime.
Paldies visiem- pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem – par sadarbību, atsaucību. izturību.
Aicinu arī turpmāk visus ar sapratni risināt neskaidras situācijas, izrunāties, būt draudzīgiem, darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un līdzcilvēkiem!
Direktores vietniece izglītības jomā Inga Bartuseviča
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv