Skolēnu karjeras attīstība – sadarbojoties

Download PDF

Šogad klātienes mācības skolās vairs neatsāksies, bet palicis daudz neatbildētu jautājumu un neizrunātu lietu. Esmu pārskatījusi plānoto karjeras nodarbību saturu, piemērojot šībrīža aktualitātēm. Šā iemesla dēļ esmu lūgusi skolām, ar kurām notiek sadarbība Karjeras atbalsta projekta  ietvaros, iespēju pievienoties e-klašu žurnāliem, lai veicinātu komunikāciju ar skolēniem un viņu vecākiem. Šobrīd noderīga ir dažāda informācija par tālākizglītības iespējām gan augstākajās, gan vidējās izglītības iestādēs. Ir radīta iespēja virtuāli iepazīties ar izvēlētajām skolām, arī attālināta iestāšanās. Šo informāciju apkopoju un nosūtu 9. un 12. klašu audzēkņiem un viņu vecākiem. Gan skolēniem, gan vecākiem ir iespēja uzdot jautājumus par karjeras jautājumiem, kurus, sazinoties ar audzēkņus interesējošajām mācību iestādēm, risinu.

Sadarbojoties ar kolēģi Ilonu Golovcevu, strādājam ar SKOLAS 2030 materiāliem karjeras atbalsta aspektā.

Dace Kalniņa-Aleksandrova, pedagoģe-karjeras konsultante

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv