Ar izdomu arī ārkārtēji ir kārtīgi!

Download PDF

Par eksāmenu norisi vēl aizvien valsts mērogā nav skaidrības. Ābeļu pamatskolas audzēkņi un viņu vecāki tiek informēti par jaunākajiem lēmumiem, taču – neradot lieku satraukumu. Galvenais princips: jāmācās ir, jo zināšanas cilvēkam neviens nevar atņemt!

Šajā neziņas pilnajā laikā, kad slimību piemeklējušajā valstī amatpersonu lēmumi mainās vai ik brīdi, grūti ko konkrētu plānot. Tomēr, ja jau iepriekš bijusi izstrādāta normāla darbības sistēma, problēmu nav! Arī Ābeļu pamatskolas audzēkņi un darbinieki par sistēmas trūkumu nevar žēloties.

Projekti turpinās attālināti

Jo īpaši topošajiem pamatskolas absolventiem ir būtiski turpināt izzināt karjeras attīstības iespējas. Diemžēl ieplānotie pasākumi klātienē pašlaik nav realizējami, taču attālināti viss notiek!

Pateicoties labajai sadarbībai starp Ābeļu pamatskolu un Antūžu pamatskolu un, paredzēts, ka jau tuvākajā laikā Ābeļu skolēni, kuri apgūst mācības saskaņā ar speciālajām mācību programmām, tiešsaistē iepazīsies ar iespēju Antūžos apgūt virtuves strādnieka profesiju. Tas (tiesa, klātienē) bija norunāts jau gada sākumā, taču ārkārtas situācijas dēļ pasākums notiks virtuāli – Antūžu pedagogi sagatavojuši  tiešsaistes nodarbību skolēniem un viņu vecākiem programmā ZOOM, bet pēc tās noskatīšanās gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem. Speciālo izglītības programmu audzēkņiem un viņu vecākiem darītas zināmas arī citas iespējas, kur apgūt profesionālo izglītību.

Visi audzēkņi E-klasē var nepastarpināti sazināties ar pedagoģi-karjeras konsultanti Ilonu Golovcevu, un tas atvieglo komunikāciju, gūt atbildes uz jautājumiem par profesijas izvēli un iespējām to apgūt kļuvis vienkāršāk.

Aktualizēta dalība projektā “Pumpurs”. Skolas atbalsta komisija, balstoties uz informāciju, kas gūta gan no klašu audzinātājiem, gan audzēkņu vecākiem, kurus no projekta plāniem turpināt attālinātās mācīšanās apstākļos, bet kurus turpināt nav lietderīgi. Individuālās nodarbības notiks latviešu valodas un matemātikas mācību priekšmetos. Tāpat, kā līdz šim, ar audzēkņiem sazināsies sociālā pedagoģe un psiholoģe. Nodarbības, kas attālināti notiek jau kopš 21. aprīļa, ieplānotas tā, lai neradītu audzēkņiem papildu slodzi.

 

Ir jautājumi. Un ir atbildes!

Jau pirmās attālināto mācību nedēļas beigās Ābeļu pamatskolā izstrādāta savas aptaujas anketas vecākiem un audzēkņiem, kurā vaicāts par nepieciešamo palīdzību audzēkņiem un viņu vecākiem. Nepieciešamā gan tehniskā, gan psiholoģiskā palīdzība tika un tiek sniegta. Pašlaik, kad attālinātā mācību apguves procesā pagājis vērā ņemams laiks un izkristalizējušās dažas problēmas, kas līdz šim respondentiem nebija aktuālas, tiek veikta nākamā aptauja, kurā vaicāts par pedagogu palīdzību un audzēkņu pašsajūtu, kas ir ļoti būtiska (bērniem ir grūti bez vienaudžu sabiedrības, un iespējams, ka kādam nepieciešama psihologa palīdzība vai vismaz pedagoga uzmundrinājums).

Galvenokārt satraukums ir 9. klases audzēkņiem un viņu vecākiem, kuriem ir jautājumi arī par eksāmenu norisi un izlaiduma norisi. Ābeļu pamatskolas pedagogi seko līdzi joprojām mainīgajai informācijai, kas izriet no valsts oficiālo institūciju amatpersonu teiktā un nolemtā, un sniedz audzēkņiem un viņu vecākiem jaunāko informāciju, kura attiecas uz konkrēto mērķauditoriju, lai interesentiem nebūtu lieki jātērē laiks, pūloties vispārējās informācijas gūzmā atrast atbildes uz patiešām interesējošajiem jautājumiem.

Jebkurā gadījumā – pašlaik galvenais ir motivēt bērnus turpināt apgūt zināšanas un arī gatavoties pārbaudes darbiem. Būs eksāmens vai nebūs, zināšanas nezudīs! Un zināšanu apguve laikam jau ir mācību galvenā jēga!

Bet, par izlaidumu domājot, ābeliešiem ir vairāki varianti. Viss atkarīgs no situācijas valstī. Viens no šādiem variantiem: absolvents, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus, ierodas pēc apliecības uz skolu, tiek nofotografēts, bet pēc tam atsevišķās fotogrāfijas tiek datorā apvienotas klases kopbildē. Nu, kaut kā tā… Kaut kā tā – kā jau visās jomās pašreizējā situācijā. Taču varam apsolīt, ka katram absolventam pamatskolas apliecības saņemšanas brīdis būs īpašs!

Valdis Aleksandrovs
Autora foto

 

Skolas atbalsta komisija, balstoties uz informāciju, kas gūta gan no klašu audzinātājiem, gan audzēkņu vecākiem, izvērtējusi, kādus programmas “Pumpurs” atbalsta pasākumus turpināt īstenot, un kādi varētu lieki palielināt audzēkņiem mācību un psiholoģisko slodzi.

Exaameni

Par eksāmenu norisi vēl aizvien valsts mērogā nav skaidrības. Ābeļu pamatskolas audzēkņi un viņu vecāki tiek informēti par jaunākajiem lēmumiem, taču – neradot lieku satraukumu. Galvenais princips: jāmācās ir, jo zināšanas cilvēkam neviens nevar atņemt!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv