Krājam idejas

Download PDF

Mājturības pulciņa dalībnieki aktīvi meklē idejas, ko varētu realizēt, kad atkal varēs tikt skolas darbnīcā. Šķiet, arī darbnīcas iemītnieki nevar vien sagaidīt, kad atgriezīsies bērni!

Laikā, kad skolas uzdevumi jāpilda mājās, dažkārt domas tā vien vēlas aizklīst izklaižu virzienā. Dažs dara vien to, kas obligāts un par ko atzīmes liek, tomēr tad, ja ir kāda nopietna aizraušanās, tā novārtā pamesta netiek arī šobrīd.

Ābeļu pamatskolas skolotāja un interešu pulciņu vadītāja Iveta Bērziņa ar saviem entuziastiem sazinās un sūta uzdevumus. Ar jaunajiem folkloristiem saziņa notiek ar WhatsApp starpniecību. Divas reizes nedēļā tiek doti uzdevumi, kas patapināti no internetvietnes “Pulkā eimu, pulkā teku”. Bērni mācās atpazīt tautas mūzikas instrumentus pēc skaņas un izskata. Tiek piedāvātas arī saites uz mācību filmiņām, ar kuru palīdzību patstāvīgi apgūstama kāda instrumenta spēle vai skaņdarba atskaņošana, diemžēl ne katram mājās ir savs mūzikas instruments… Tiek apgūtas arī dažādas rotaļas no programmas “Rotaļu vija Latvijai”, kas šogad bija paredzēta Skolēnu dziesmu un deju svētkos. Galvas palauzīšanai – pēc rotaļas apraksta jāatpazīst rotaļa, jāatmin tematiska krustvārdu mīkla, jārisina citi uzdevumi. Savukārt mūzikas ansambļu dalībniekiem skolotāja Iveta bērniem sūta iedziedātus failus, ar kuru palīdzību var trenēt balsi un apgūt jaunas kompozīcijas. Šādi treniņi ir svarīgi, lai bērni nezaudētu jau apgūtās iemaņas un turpinātu apgūt jaunas prasmes un tad, kad beidzot visi atkal varēs sanākt kopā un atsākt kopdarbošanos, tajā varētu mesties ar pilnu krūti.

Iemaņu trenēšanu par ļoti svarīgu uzskata arī mājturības pulciņa vadītājs Vilnis Stūrītis. Piemēram, lai kaut ko nozāģētu taisni, bērniem nepieciešams treniņš… Vien dažiem mājās atrodams kas vairāk par elementārākajiem darbarīkiem. Trūkst arī vietas, kur darboties – labāka situācija ir tiem, kuri dzīvo savā mājā un kam pieejama garāža vai šķūnītis, bet dzīvoklī daudz nepadarbosies… Pulciņa dalībniekiem ļoti pietrūkst nodarbību skolas mājturības klasē, kur apgūstams darbs ar dažādiem instrumentiem un arī darbagaldiem. Pašlaik pulciņa darbs ir vairāk teorētisks. Audzēkņiem tiek ieteiktas internetvietnes un sižeti, kuros atspoguļota dažādu priekšmetu izgatavošana vai darbošanās ar kādu instrumentu vai darbgaldu. Arī paši audzēkņi ir aktīvi izzinātāji. Bieži vien, atraduši kādu interesantu piemēru, viņi zvana un vaicā pulciņa vadītājam, vai skolas darbnīcā ko tādu būs iespējams izgatavot, vai ir tādas tehniskās iespējas.

Var teikt, ka interešu izglītības dalībnieki pašlaik iespēju robežās uztur formā un attīsta jau apgūtās iemaņas, krāj nākotnei noderīgas teorētiskās zināšanas un akumulē idejas, kas būs realizējamas tad, “kad tā sērga beigsies”. Un tas priecē – interese nav zudusi un vēlme darboties ir!

Valdis Aleksandrovs
Autora foto

Ābeļu pamatskolas folkloras un mūzikas ansambļu dalībnieki nostiprina jau iegūtās zināšanas un iemaņas un apgūst arī jaunas. To visu katrs tin savā kamolītī, lai tad, kad beidzot notiks atkalsatikšanās, visi kopā varētu samargot ko patiešām skaistu un dvēseli aizraujošu.

Kamēr skolā nav audzēkņu, tehniskie darbinieki ķērušies pie sīkiem un arī lielākiem remontiem, sakopj skolas apkārtni. Ābelieši darbus neatliek un laiku lieki netērē!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv