Projekta “PuMPuRS” darbība turpinās attālināti

Download PDF

Sākoties ārkārtējai situācijai valstī, būtiski mainījās arī mācību process skolās. Jau rit ceturtā nedēļa, kad no ierastajām klātienes nodarbībām skolā, visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, nācās pārkārtoties uz attālināto mācību režīmu. Šajā situācijā nācās iepazīt vēl līdz galam neizpētīto digitālo rīku pasauli, risināt jautājumus par mācību organizēšanu, kad tā notiek mājās, kā arī organizēt darbam tos skolēnus, kuriem arī ierastajā režīmā mācību motivācijai bija nepieciešama papildus uzmanība un atbalsts.

Projekta “PuMPuRS” darbība, sākoties ārkārtējai situācijai valstī, tika uz laiku apturēta, jo atbalsts, kas tiek sniegts projekta ietvaros, paredz individuālas konsultācijas klātienē.

Taču ar 23. martu skolotāji, kuri projekta ietvaros sniedza individuālu atbalstu skolēniem, dara to attālināti. Skolotāju un skolēnu galvenie komunikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, portāls uzdevumi.lv, lietotne WhatsApp, kā arī, protams, saziņa telefoniski.

Viegli nav, bet, lai arī turpmāk izdotos pilnvērtīgi īstenot attālināto mācību norisi un skolotāji spētu sniegt izglītojamajiem atbalstu, ir jāspēj pielāgoties esošajai krīzes situācijai.

Šobrīd visiem jāmēģina būt emocionāli līdzsvarotiem, jāsaglabā iekšējais miers un mums izdosies!

Gita Ratniece – projekta koordinatore

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv