Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem ir iespēja saņemt materiālo atbalstu ēdināšanai ārkārtējās situācijas periodā

Download PDF

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā Jēkabpils novada dome 8. aprīļa ārkārtas sēdē nolēma nodrošināt materiālo atbalstu ēdināšanai 20 eiro vērtībā katru mēnesi katram Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētajam izglītojamajam – pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, ja bērns klātienē neatrodas izglītības iestādē, un 1.-12. klašu izglītojamajiem, neatkarīgi no izglītojamā izglītības ieguves formas vai vietas. Tiem skolēniem no 1. līdz 9. klasei, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas un/vai daudzbērnu ģimenes statuss, tiks piešķirts atbalsts pārtikas pakas iegādei, pārējiem izglītojamajiem no pirmsskolas līdz 12. klasei – kupons pārtikas preču iegādei.

Materiālo atbalstu ēdināšanai piešķir periodā līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk par 2019./2020. mācību gada beigām, tātad – šī gada aprīlī un maijā. Pēc iesnieguma saņemšanas no bērna likumiskā pārstāvja, atbalsts tiek piešķirts par abiem mēnešiem reizē, sniedzot iespēju saņemt pārtikas paku vai izsniedzot divus kuponus pārtikas preču iegādei, kuri jāatprečo konkrētajā mēnesī (aprīlī vai maijā).

Iesniegums jāiesniedz klātienē attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurā persona deklarēta, sākot ar 2020. gada 16. aprīli.

Kuponus pārtikas preču iegādei varēs atprečot jebkurā no Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā esošajiem pārtikas veikaliem, neatkarīgi no pagasta, kurā persona deklarēta (protams, iesakām tomēr iepriekš pajautājot pārdevējam, lai nerastos kādi pārpratumi):

– SIA “Dzirnupe” veikalā Zasā,

– SIA “JTES” veikalos Dunavā, Sudrabkalnā, Dubultos, Zasā, Slatē, Rubeņos,

– SIA “Sprīdītis A” veikalā Vandānos,

Z/S “Rītausmas” veikalā Dunavā,

Z/S “Kalnieši” veikalā Rubeņos,

Z/S “Noviki” veikalā Zasā,

SIA “Vija” veikalā Brodos.

Vienā reizē jāizmanto visa kuponā norādītā summa. Ja izvēlēto pārtikas preču vērtība pārsniedz 20 eiro, bērna likumiskais pārstāvis pats sedz pārmaksāto summu.

Ar pilnu domes lēmumu var iepazīties šeit >> .

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit>> .

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv