LLKC platībmaksājumu iesniegumus palīdzēs sagatavot attālināti

Download PDF

Mazās saimniecības, kas slikti pārvalda elektroniskās pieteikšanās sistēmu Lauku atbalsta dienestā (LAD), un saistībā ar Covid-19 noteiktie ierobežojumi – šie būs būtiskākie izaicinājumi Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultantiem, sniedzot atbalstu klientiem vienotā platību maksājuma saņemšanai, norāda LLKC speciālisti.

Platību maksājumam LAD lauksaimnieki var pieteikties līdz 15. jūnijam, aizpildot Vienoto iesniegumu elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Ik gadu LLKC konsultanti lauksaimniekiem šo procesu palīdzējuši veikt kā attālināti, tā klātienē, tomēr šī brīža situācijā padomus varēs saņemt vien attālināti.
Ilze Skudra, LLKC Augkopības nodaļas konsultante: “Lielākā daļa LLKC klientu ir mazās saimniecības, kuru īpašnieki ne līdz galam izprot un pārvalda elektronisko pieteikšanās sistēmu, tādēļ viņu datu ievade tiešām būs izaicinājums, jo – jāstrādā attālināti. Protams, ja tie ir pastāvīgie klienti, kuriem konsultanti jau vairākus gadus līdzējuši ar pieteikuma aizpildi, būs vieglāk veikt nepieciešamos precizējumus. Grūtāk būs arī ar jaunajiem klientiem, kuri, piemēram, pārņem vecāku saimniecības. Lai arī viņi pārzina jaunās tehnoloģijas un pieteikumus varētu aizpildīt paši, viņiem trūkst zināšanu par to, kuri lauki pieteikumā aizpildāmi tieši viņa saimniecībai. Tādēļ aicinātu šādos gadījumos sazināties ar tuvākā LLKC biroja konsultantiem.”
Atgādinām aktualitātes 2020. gada platību maksājumu saņemšanai.
* Turpinās mazo lauksaimnieku atbalsts (500 eiro), kur lauksaimniekam jāsaglabā 2015. gadā deklarētā platība un jāiesniedz iesniegums EPS.
* Atbalsta maksājumam gados jaunie lauksaimnieki arī šogad var pretendēt, izņemot tos, kuri piecus gadus jau ir saņēmuši atbalstu.
* Bioloģiskā lauksaimniecībā paplašināt un uzņemties jaunas saistības nevarēs. Par pārkāpumiem tiks uzskatīts, ja bioloģiskā saimniecība nenodrošinās saimniecībā augu maiņu un minimālos ieņēmumus uz platības vienību.
* “Agrovides un klimata” aktivitātēs lauksaimnieki, kuriem 5 gadu saistību periods beidzās 2019. gadā, saistības var pagarināt par vienu gadu, nepārsniedzot pēdējā saistību gadā pieteikto platību, izņemot aktivitāti “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, kur var gan paplašināt, gan uzņemties jaunas saistības.
* Mazie lauksaimnieki, kuri veic lauksaimniecisko ražošanu, papildus varēs saņemt valsts atbalstu, ja atbildīs noteiktiem kritērijiem. Atbalstu piešķirs, pamatojoties uz 2019. gadā deklarētajām platībām (līdz 7 ha), kur atbalstā saņemtā tiešo maksājumu summa ir robežās no 100 līdz 1200 eiro, audzē noteiktus kultūraugus vai nodrošina vismaz 1 liellopu vienību noteiktā periodā. Atbalstu aprēķinās 50% no 2019. gadā saņemtās tiešo maksājumu summas, kopā ar 2019. gadā saņemto atbalstu nepārsniedzot 1250 eiro. Piemēram, ja lauksaimnieks 2019. gadā saņēma MLS 500 eiro, tad, atbilstot nosacījumiem, 2020. gadā papildus varēs saņemt 250 eiro.
Plašāka informācija par konsultācijām LLKC birojos: http://llkc.lv/lv/biroji

Ja tomēr radīsies grūtības ar attālinātu platību maksājumu iesniegšanu, tad lūgums sazināties ar Jēkabpils novada lauku attīstības konsultanti Ievu Auziņu pa tālruni 22487766, lai sarunātu tikšanos klātienē.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv