Tehnika mācībām nodrošināta

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība Ābeļu skolas izglītojamo vajadzībām mācību vielas attālinātai apguvei iegādājusies 15 planšetdatorus. Pārējās tehnikas vienības skola nodrošinājusi no saviem resursiem.

Sākoties krīzes situācijai, Ābeļu pamatskolā jau laikus tika apzināti izglītojamie, kuriem nepieciešami tehniskie līdzekļi attālinātā mācību procesa realizācijai. Ar Jēkabpils novada atbalstu nepieciešamie planšetdatori tika sarūpēti, un Lieldienu nedēļā lielākā daļa no tiem nonāca pie lietotājiem.

Elektroniskās ierīces attālinātās mācīšanās procesa realizācijai bija nepieciešamas 18 ģimenēm (dažās no tām ir vairāki skolēni). Jēkabpils novada pašvaldība šīm vajadzībām Ābeļu skolai iegādājās 15 Lenovo planšetes, bet trūkstošās tehnikas vienības – klēpjdatori – tiks nodrošinātas no skolas resursiem. Mācību gadam (vai attālinātajām mācībām) beidzoties, lietotāji planšetdatorus un klēpjdatorus atdos atpakaļ, un šīs ierīces tiks izmantotas mācību procesā klātienē.

Lai lietošanā saņemtu planšeti vai klēpjdatoru, skolēna vecākam jāatbrauc uz skolu un jānokārto nepieciešamās formalitātes. Ierīces ir pilnībā sagatavotas lietotāja mācību vajadzībām, taču personalizēšanas un lietošanā nodošanas process aizņem no pusstundas līdz pat divām stundām ilgu laiku.

Lielākoties mājās katram ir interneta bezvadu pieslēguma iespējas. Gadījumā, ja interneta pieslēguma nav, vecākiem pašiem jānopērk atbilstoša SIM karte.

Informāciju sagatavoja
Valdis Aleksandrovs

Autora foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv