Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” turpinās attālināti

Download PDF

Šis ir sarežģīts laiks, kad maksimāli liekam lietā  IT tehnoloģiju iespējas, mācot un mācoties attālināti. Arī projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, nepārtraucot savu darbību, piedāvā dažādas sadarbības iespējas attālināti. Pedagoga palīgi Rubeņu, Dignājas pamatskolās un Zasas vidusskolā veic skolēnu konsultēšanu gan telefoniski, gan  izmantojot dažādas piedāvātās platformas sadarbībai, ko izvēlas skola un pedagogs atbilstoši savām un skolēna iespējām. Visbiežāk izmantotās platformas ir WhatsApp, e-klase. Pastāv arī iespēja sadarbībai , izmantojot papīra formātu, dodot uzdevumus un  saņemot atbildes. Skolotāji uzklausa skolēnu jautājumus un sniedz konsultācijas par neizprastiem uzdevumiem un jautājumiem dažādos mācību priekšmetos.

Fizikas gada turpinājuma ietvaros pedagogi piedāvā skolēniem veikt dažādus praktiskus uzdevumus attālināti, ņemot vērā to praktisko pielietojumu sadzīvē, parādot dažādu procesu izmantošanas iespējas mājas apstākļos. Piemēram, apgūstot  tēmu ”Gaisma”8.klases skolēni tiek rosināti izmantot mājās spoguļus, lai vērotu gaismas atstarošanās likumus.

Pedagogi, kuri nestrādās attālināti, gatavo un pilnveido metodisko materiālu bāzi, lai turpmāk, kad atgriezīsimies ierastajā darba režīmā, uzlabotu nodarbību produktivitāti un sasniegtu maksimālos darba rezultātus.

Gribētos aicināt mums visiem-gan skolēniem, gan vecākiem, gan pedagogiem būt iecietīgiem, saprotošiem un arī radošiem šajos īpašajos apstākļos. Gūsim jaunu pieredzi, jaunas sadarbības prasmes, kas noteikti noderēs atgriežoties ierastajā darba ritmā!

Paldies par izturību, atsaucību un sadarbību vecākiem, skolēniem un pedagogiem! Kopā mēs pārvarēsim visu! Mierīgas un jaukas Lieldienas vēlot-

projekta koordinatore Ilona Kantāne

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv