Attālinātā mācīšanās Zasas vidusskolā

Aizritējušas divas nedēļas, kopš mācības Latvijas skolās notiek attālināti. Uzsākot mācības, informējām izglītojamos un vecākus, kādas darba organizācijas formas attālinātās mācīšanās laikā izmantosim. Galvenie komunikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, portāls uzdevumi.lv, saziņa telefoniski, kā arī lietotne WhatsApp. Uzdevumi un mācības tiek plānotas nedēļai, nevis katrai dienai, tādēļ izglītojamais pats plāno savu mācīšanos, izpilda pedagoga norādījumus, … Turpināt lasīt Attālinātā mācīšanās Zasas vidusskolā