Dignājas pamatskola lepojas

Download PDF

Daniels Loginovs (otrais no labās puses) Starptautiskajā folkloras festivālā Kauņā 2018. gada rudenī.

Laikā, kad skolēni mācās attālināti un skolā valda klusums, Dignājas pamatskolā ir priecīga ziņa – 9. klases skolēns Daniels Loginovs Krievu valodas (svešvalodas) 23.valsts olimpiādē ieguva 1.vietu. Liels paldies par ieguldīto darbu, gatavojot olimpiādei, skolotājai Zojai Groznovai. Daniels šajā mācību gadā piedalījās ne tikai krievu valodas olimpiādēs, bet arī vēstures olimpiādē – starpnovadu posmā ieguva 3.vietu, Sēlijas novada Stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” ieguva 1.pakāpes diplomu, Sankt-Pēterburgas Valsts Universitātes rīkotā starptautiskā online olimpiāde krievu valodā kā svešvalodā ieguva 3. pakāpes diplomu. Daniels dzied un dejo Dignājas pamatskolas folkloras kopā “Dignōjīši” un piedalās Jaunsargu kustībā. Paldies Daniela vecākiem par gudru, atsaucīgu un atraktīvu puisi. Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par atbalstu.

Dignājas pamatskolas direktore I.Vēvere

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv