Karjeras izglītības nodarbības Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas un Dignājas pamatskolas skolēniem martā

Download PDF

Vēl pirms pavasara brīvlaika 10. martā Ābeļu pamatskolas un Dignājas pamatskolas un 11. martā Zasas vidusskolas 5., 6., 7. klašu skolēniem notika karjeras izglītības nodarbības par profesiju daudzveidību, to specifiku, sadalījumu kategorijās. Tika interesantā veidā tuvāk iepazītas profesijas, iegūta informācija par vēl skolēniem nezināmām profesijām, pārbaudītas sadarbības prasmes, veicot darbu komandā un plānots laiks nedēļai.

Zasas vidusskolas un Ābeļu pamatskolas 5. klases skolēniem karjeras nodarbības temats „Darba specifika, sadarbojoties un strādājot komandā”. Šīs nodarbības uzdevums – sadarbības prasmes un darbs komandā. Karjeras nodarbības pamatā spēle „Profesijas”, kur skolēni tiek sadalīti 4 grupās. Pedagogs parāda zīmīti ar zīmējamās profesijas nosaukumu. Dalībnieki uzzīmē 3 lietas, kas saistās ar šo profesiju. Zīmēšanas laikā grupas savstarpēji sarunāties nedrīkst. Tad grupas mainās ar zīmējumiem un turpina, papildina zīmējumu, mēģinot uzminēt attēloto profesiju. Zīmējumi tiek mainīti, līdz atgriežas pie sākotnēja galda. Noslēgumā katras komandas prezentācija par attēloto profesiju, pārrunas par grupas darbu, sadarbību, kas ir komandas darbs, kāpēc tas vajadzīgs. Nodarbības laikā varēja vērot, kurai komandai bija sadarbības problēmas un līdz ar to darbs neveicās, kā arī cik kurš grupas darbā piedalījās. Noslēgumā visi atzina, ka nodarbība esot bijusi interesanta un arī minēšana aizrāva, kaut viena profesija – apsargs netika uzminēta.

6. klases skolēniem Ābeļu pamatskolā un Zasas vidusskolā karjeras nodarbības temats „Darba priekšmets – tehnika, daba, cilvēks, māksla, informācija”. Šīs nodarbības uzdevums – izprast profesiju daudzveidību. Nodarbības sākumā PKK izstāsta, ka darbus var iedalīt pēc tā, ar kādiem objektiem strādā: darbs ar dabu, darbs ar tehniku, darbs ar cilvēkiem, darbs ar mākslu, darbs ar informāciju. Min vairākus piemērus. Nodarbības turpinājumā skolēniem jāgrupē dotās profesijas darba lapā. Tika pārrunāts paveiktais. Sīkāk apskatījām nepazīstamās profesijas, ko cilvēki dara, kādas ir slodzes, fiziskais vai garīgais darbs, strādā telpās vai ārā, uzsverot profesiju daudzveidību. Anketās skolēni atzīst, ka ar interesi piedalījās nodarbībā, jo guva jaunas zināšanas par viņiem nezināmām profesijām, par to sadalījumu kategorijās un pienākumiem. Nodarbības noslēgumā spēle „Profesiju mēmais šovs”.

Zasas vidusskolas 7. klases skolēniem karjeras nodarbības temats „Sava laika plānojums”. Šīs nodarbības uzdevums – individuālais darbs – saplānot vienu savu darba nedēļu un gūt ieskatu par laika plānošanas nozīmi dažādām profesijām. Skolēni saplānoja savu darba nedēļu, paredzot laiku skolas apmeklējumam, mājas darbu izpildei, pienākumiem mājās, vaļaspriekiem un atpūtai. Pēc tam sekoja pārrunas par laika plānošanas nozīmi un par profesijām, kurās īpaši svarīga precizitāte vai kurās nepieciešams „domāt trīs soļus uz priekšu”. Vairāki skolēni uzsvēra, ka ikdienā, īpaši darbdienās, nekas plānojumā krasi nemainās – praktiski viens un tas pats, bet citiem saplānot savu nedēļu sastādīja lielas grūtības. Bija arī tādi, kas labi pārzina savu dienas plānojumu. Nodarbības noslēgumā pedagogs uzdeva patstāvīgo darbu – veikt novērojumus, kā izdodas īstenot saplānoto nedēļu, ar mērķi to pārrunāt klases stundās.

Ābeļu pamatskolas 7.klases un Dignājas pamatskolas 6.-8. klašu skolēniem karjeras nodarbības temats „Darbs latviešu tautas dziesmās”. Šīs nodarbības uzdevums – diskusija par darba vērtību un mērķtiecību. Skolēniem bija iespēja apskatīt senās profesijas un diskutēt par to, kāds darbs  un kādas rakstura īpašības tiek apdziedātas tautas dziesmās, salīdzināt šo darbu senāk un tagad. Nodarbības turpinājumā skolēni strādāja darba lapā „Alfabēts – profesija”, kur bija jāuzraksta pēc iespējas vairāk profesiju nosaukumu. Noslēgumā – diskusija par uzrakstītajām profesijām, to saturu un popularitāti Jēkabpilī un Latvijā.

Ābeļu pamatskolas 7. klases skolēniem bija  iespēja ciemoties Jēkabpilī tipogrāfijā SIA „Erante” un klātienē redzēt iekārtas un kā tās darbojas, kā tiek drukātas avīzes, kā iešuj grāmatas, izgatavo reklāmas, vizītkartes, brošūras, etiķetes, plakātus .

Madara – Pirmo reizi esmu tādā vietā, ļoti interesanti  redzēt iekārtas darbībā kā notiek process. Nezinu, vai vēlos šādu darbu strādāt, bet tas radīja interesi, domāju, ka šis darbs ir vajadzīgs mūsu valstij.

Viktorija – Tur bija ļoti skaļi, bet man ļoti patika īpaši, kad spieda ar zelta folliju. To pielipināja pie karsta pamata un uz papīra nospieda zelta burtus.

Jeļizaveta – manas nākotnes profesijas izvēli šis apmeklējums nemainīja, taču bija ļoti interesanti. Visinteresantākais man likās, kā drukā fotoattēlus.

Paldies, visiem par sadarbību!

Ilona Golovceva
Pedagogs karjeras konsultants

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv