Rīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 inficēšanās risku mazināšanai!

Download PDF

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū,  ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju  veselību un vides aizsardzību. Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.
Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

  • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.
  • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
  • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.
  • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar  dezinfekcijas līdzekļiem!

Turpinām šķirot atkritumus!
Atgādinām!
Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineri:

  • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā  līdz šim.
  • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreiz  lietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

  • Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos,  tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu,  polimērus, PET pudeles, metālu.
  • SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem.
  • Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek  nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!
Jūsu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
www.spaao.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv