Jēkabpils novada skolotāji iesaistās profesionālās kompetences pilnveides programmās

Download PDF

2019./2020. mācību gadā ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros Jēkabpils novada skolu skolotāji iesaistījās trīs ciklu profesionālās kompetences pilnveides programmās:

1. “Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē”, kuras mērķis bija pilnveidot vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu kompetenci un efektivitāti izglītojamo līdzdalības veicināšanai pedagoģiskajā procesā, tādējādi mazinot vai novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Pie mums viesojās lektori Žanete Tauriņa u Kaspars Kiris, kuri iesaistīja skolotājus diskusijās par mūsdienu pedagoģiskās realitātes īpatnībām, analizējot skolēnu mācīšanās paradumus, motivāciju, uzvedību, par problēmām, kas saistās ar izglītojamo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu u.c.

2. “Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā”, kuras mērķis bija sekmēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu izpratni par atbalstošo mācību vidi kā būtisku resursu izglītībā 21. gadsimtā, lai veicinātu mijiedarbību ar izglītojamajiem, tādējādi mazinot vai novēršot vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.

Lektori Raina Vīra un Kaspars Kiris kopā ar skolotājiem diskutēja par mūsdienu izglītības procesa izaicinājumiem, par mācību procesa un vides būtību un saturu, par problēmām, kas saistās ar izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, par skolotāja sadarbību ar izglītojamo ģimenēm u.c.

3. “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā”, kuras mērķis bija pilnveidot vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu izpratni par skolēnu konsultēšanu izglītības vidē, tās pamatprincipiem un uzdevumiem, kā arī pilnveidot konsultēšanas prasmes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.

Lektori Alla Plaude un Lūcija Rutka aktualizēja tēmas par konsultēšanas mērķiem, uzdevumiem un pamatprincipiem izglītības vidē; par veiksmīgas izglītojamā konsultēšanas priekšnoteikumiem; par kontakta izveidošanu konsultēšanā un refleksijas nozīmi tajā u.c.

Katra nodarbību cikla noslēgumā pedagogi saņēma apliecību par atbilstošās profesionālās pilnveides programmas apgūšanu.

Paldies pedagogiem par atsaucību un aktivitāti, kā arī pateicība jaukajiem, saprotošajiem un zinošajiem lektoriem par ieguldīto darbu.

Projekta koordinatore Gita Ratniece

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv