Piedalies Jēkabpils novada 2020. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā! (līdz 30.03.)

Download PDF

Izsludināts Jēkabpils novada 2020. gada iedzīvotāju iniciatīvu konkurss! Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, kas projekta ietvaros plāno veikt darbību Jēkabpils novada teritorijā, un iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru sastāvā ir Jēkabpils novadā deklarēti iedzīvotāji (ne mazāk kā 3 dalībnieki), kuras projektu plāno īstenot Jēkabpils novadā un ir savākušas vismaz 20 pilngadīgu novada iedzīvotāju parakstus (ieskaitot grupas locekļus) par iniciatīvas atbalstu. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums no pašvaldības ir līdz 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 7000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

– novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana un interpretācija/nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā veidā,

– novada tēla popularizēšana, izmantojot netradicionālas metodes,

– mūžizglītības pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai,

– publiskās ārtelpas labiekārtošana,

– iedzīvotāju izglītošanai ar vidi saistītos jautājumos,

taču atbalstu var saņemt arī projekti citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā. Projekti jārealizē šogad.

Projektu pieteikumus jāiesniedz no 2020. gada 2. līdz 30. martam.

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

IEDZĪVOTĀJU ATBALSTA VEIDLAPA

ATSKAITES VEIDLAPA

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv