Biedrībai “Pavadiņa” – jaunas telpas

Download PDF
Dunavas pagasta biedrība “Pavadiņa” 7. febru­ārī rīkoja atklāšanas pasākumu savām jaunajām telpām. Tās iekārtojusi Jēkabpils novada paš­val­dība tai piederošā daudzdzīvokļu mājā Sudrab­kalnā (“Bērzi”-7).

– Telpas laika gaitā nedaudz pārveidotas, nupat laikā ap jauno gadu beidzās to kosmētiskais remonts. Pašvaldība atsaucās uz manu kā biedrības pārstāvja lūgumu, lai mums piešķir savas telpas tepat, Sud­rabkalna centrā. Lai tā būtu ne tikai vieta, kur strādāt rokdarbus un rīkot to izstādes, bet arī kalpotu kā vieta, kur varētu notikt iedzīvotāju sapulces. Kad notiek kādu vietējai sabiedrībai svarīgu jautājumu apspriešana, Sudrabkalna iedzīvotāji sūrojas, ka visiem nav iespējas doties uz Dunavu. Nu vairs iebilst nevarēs. Mums ir kur pulcēties, – stāsta biedrības “Pa­vadiņa” vadītāja Valija Flandere.
Viņa arī aicina “Pavadiņai” piebiedroties jaunus dalībniekus, jo omulīgās telpas aicināt aicina tajās iegriezties.
– Darbs jau nav apstājies ne uz brīdi: visvairāk strādājam ar rokdarbiem»: aužam grīdceliņus un tautiskās jostas, adām cepures, šalles, cimdus, zeķes, šujam un veidojam dekorus. Nu būs vieta, kur varēsim ne tikai aicināt vietējos iedzīvotājus uz sapulcēm, bet arī rīkot izglītojošus pasākumus, lekcijas, – priecājas V. Flandere. Viņa sola, ka par aktualitātēm un notikumiem “Pava­diņas” telpās būs informācija gan pašvaldības mājaslapā, gan laikrakstā “Brīvā Daugavā”, gan Sudrabkalnā uz ziņojumu dēļa.
Biedrība “Pavadiņa” Jē­kabpils novada Dunavas pagastā darbojas kopš 2010. gada 10. marta.
Ilze Bičevska
K.Sēļa foto

Jēkabpils novada domes lēmums Nr.6: Par nekustamā īpašuma nomu

Iznomāt biedrībai “Pavadiņa” dzīvokli “Bērzi”-7, Sudrabkalnā, Dunavas pagastā ar kopējo platību 60,2 m2, kas sastāda 602/5386 daļas no daudzdzīvokļu mājas, Dunavas pagasta iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai uz 5 gadiem. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu 10,00 EUR gadā bez PVN. Noteikt nomnieka pienākumu maksāt par komunālajiem un citiem pakalpojumiem.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv