Piecdesmit kolektivizācijas gadi Leimaņu pusē

Download PDF

18. janvārī plkst. 11.00 Leimaņu Tautas namā tika atklāta novadpētniecības  izstāde ,,Kolhozu laiks Leimaņu pagasta teritorijā’’.

1945. gadā Biržu pagastā izveidojas piecas ciema padomes: Biržu, Vidsalas, Kalna, Mežgales un Leimaņu.  Smagi un nabadzīgi ir pēckara gadi. Leimaņos turpina darboties 1941.gadā dibinātais  daudzveida  ražošanas artelis  ar dzirnavām, vadmalas veltuvi, presētavu, galdnieku, kurpnieku, drēbnieku darbnīcām, frizētavu. Pirmie trīs lauksaimniecības arteļi nodibinās 1948.gadā: ,,Aizpore’’, ,,Jaunā gvarde’’ un ,,Censonis’’, bet 1949.gadā – vēl četri: ,, Saule’’, ,,Birztala’’, ,,Bērzgale’’ un ,,Mežgale’’. Pēc turpmākajām apvienošanām, pievienošanām  un nosaukumu maiņām: ,,Višinska vārdā nosauktais’’, ,,Molotova vārdā nosauktais’’, ,,Zaļā zeme’’,,,Leimaņi’’un ,,Mežgale’’, pēdējais kolhozs Leimaņu pagastā – ,,Mežgale’’ 1992.gadā pārtop par SIA, kura savu saimniecisko darbību pārtrauc 1994.gada nogalē, bet oficiāli likvidējas 1997.gadā.

Izstādē  fotoattēlos, dokumentos, laikrakstu slejās un cilvēku atmiņās aplūkojams viss periods no ciema padomju izveidošanas  līdz SIA ,,Mežgale’’likvidācijas komisijas sēžu protokolu fragmentiem. Iespējams atsaukt atmiņā sen aizmirstus notikumus, kolhozu dibināšanas procesu, bijušos priekšsēdētājus un pārējos pagasta iedzīvotājus, priekus un nedienas, sasniegumus… Pēc izstādes visi materiāli hronoloģiskā secībā Leimaņu Tautas namā aplūkojami mapēs.

Ina Sēle

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv