Ziemassvētku pasākums Dignājas pamatskolā

Download PDF

2019. gada 20. decembrī Dignājas pamatskolā notika Ziemassvētku pasākums. Kā jau katru gadu, tā arī šogad skolas Ziemassvētku egli rotāja 9. klases skolēni, bet zāli – 7. un 8. klase. Zāles  noformēšanai tika izmantoti tautiski cimdi, zeķes un jostas, kā arī niedres.

Ziemassvētku pasākums sākās ar to, ka 1. un 9. klases skolēni iededza skolas egli. Skolas direktore Ilga Vēvere izsniedza skolēniem atzinības rakstus par labiem un augstiem mācību sasniegumiem. Tika sveikti arī skolēnu vecāki. Trīs mūsu skolas skolēni L.Daģe, Z.Sinkeviča, D.Loginovs ieguva Jēkabpils novada stipendijas par labiem un augstiem mācību sasniegumiem.

Pēc neliela pārtraukuma sekoja skolēnu sagatavotie priekšnesumi. Kā jau īstā latviešu lauku sētā, ķekatniekus sagaidīja saimniece, saimnieks un viņu 5 bērni. Tika slaucīta grīda, klāti galdi, pat grebtas koka karotes, vērpta dzija un  austs. Kopā ar atnākušajiem ķekatniekiem un meža zvēriem dziedājām, dejojām, gājām rotaļās un skandējām latviešu tautasdziesmas.

Sagaidījām arī Ziemassvētku vecīti, kuram skaitījām sagatavotos dzejoļus, lai pretī saņemtu kādu kārumu. Daži skolēni bija pat sagatavojuši dejas.

Pasākums noslēdzās ar rotaļām un kopīgu vakarēšanu pie saklātajiem galdiem.

Dignājas pamatskolas 9.klases skolēni
D.Loginovs, I.Pavlovska, Z.Sinkeviča

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv