Tiek organizēti 3 bezmaksas kursi Jēkabpils novada izglītības darbiniekiem

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, Jēkabpils novada skolu skolotājiem un atbalsta personālam tiek organizēti 3 veidu bezmaksas profesionālās pilnveides programmas kursi: 1. 2020. gada 6. un 13. martā, plkst. 13.00 – … Turpināt lasīt Tiek organizēti 3 bezmaksas kursi Jēkabpils novada izglītības darbiniekiem