4. februārī notiks tālākizglītības kursi izglītības darbiniekiem

04.02.2020. Jēkabpils novada Sēžu zālē Jēkabpils novada Izglītības pārvalde organizē tālākizglītības kursus “Lietvedības organizēšana izglītības iestādē”. Mērķauditorija: Izglītības iestāžu administrācija, lietveži. Programmas mērķis: Efektīva informācijas apmaiņa un lietvedības darba organizēšana. Piedalās reģistrētie dalībnieki. Kontaktinformācija – Rainelda Muižniece Izglītības pārvaldes speciāliste izglītības jautājumos Tālr.65220737, mob. 29183714, rainelda.muizniece@jekabpilsnovads.lv