Pašvaldības sāk diskusijas ar Saeimas deputātiem par administratīvi teritoriālās reformas karti

Download PDF

Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija ir pabeigusi darbu pie reformas likumprojekta, līdz ar to jau piektdien, 24. janvārī, deputāti sāks diskusijas ar pašvaldībām par karti. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis deputātiem uzsvēra nepieciešamību viest skaidrību par turpmāko diskusiju procesu un nosacījumiem, kas pašvaldībām jāņem vērā sarunās.

Vairāk nekā 100 pašvaldības pēc Saeimas aicinājuma īsā laikā izvērtēja administratīvi teritoriālās reformas likumprojektu, tā pielikumu ar kartē iezīmētajām teritoriju robežām, kā arī iepriekš noteiktos kritērijus. Pašvaldības ir gatavas diskusijās sniegt deputātiem savu viedokli, redzējumu un priekšlikumus, kas vērsti uz valsts attīstību kopumā.

Tāpēc Kaminskis komisijas sēdē aicināja deputātus skaidrot, kā turpmāk notiks diskusijas ar katru pašvaldību, kādi būs nosacījumi un kā tiks izskatīti Saeimā iesniegtie priekšlikumi, kas katrai pašvaldībai ir atšķirīgi. Arī iedzīvotāji turpmāk redzēs un varēs vērtēt, kā šis process virzās tālāk.

Šobrīd komisijas darba rezultātā reformas likumprojektā ir veiktas vairākas būtiskas izmaiņas, tai skaitā no likumprojekta pamatteksta izņemti kritēriji, kurus pašvaldības ņēma vērā, pieņemot lēmumus ārkārtas domes sēdēs. Tāpat vairāki būtiski jautājumi atlikti turpmākām diskusijām, piemēram, par iespējamo reģionālo līmeni, funkciju sadalījumu u.c.

Darbam pie tik nozīmīgas reformas jābūt kvalitatīvam un atbildīgam, diskusijās jāatbild arī uz virkni joprojām neskaidru jautājumu. Jāsaprot, kāds būs jauno pašvaldību veidošanas mehānisms un finansējums, kas notiks ar teritoriju attīstības plānošanu, jauno attīstības programmu pieņemšanu un gatavošanos nākamajam Eiropas Savienības struktūrfondu periodam.

Tāpat būtiski uzklausīt pašvaldības, kuras jau šobrīd ir gatavas strādāt apvienotā teritorijā, lai sasniegtu izvirzītos attīstības mērķus. Arī šīm pašvaldībām vajadzīgs gan skaidrs mehānisms, gan finansējums, lai tās varētu strādāt kopā.

Savukārt saistībā ar reformas īstenošanas administratīvajiem izdevumiem komisija ir atbalstījusi priekšlikumu nevis pilnībā tos segt no valsts budžeta, bet gan līdzfinansēt. Kaminskis deputātiem akcentēja, ka, īstenojot reformu, ir jānodrošina valsts finansējums, kā iepriekš solīts, un šobrīd nedrīkst reformas izdevumus novirzīt uz pašvaldībām. Arī šajā jautājumā jābūt plašākai diskusijai, skaidrojot nosacījumus un veiktos aprēķinus par plānotajiem izdevumiem reformas īstenošanā.

Liene Užule

Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Latvijas Pašvaldību savienība

VARAM atbilde >>

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv