Karjeras projekta aktualitātes Salas vidusskolā decembrī

Download PDF

No sevis pasaulē

2019. gada 7. novembrī Salas vidusskolā viesojās personības izaugsmes trenere Ilga Kušnere. Pasniedzēja 3. un 4. klases skolēniem ne tikai vadīja diskusijas un nodarbības, bet arī  attīstīja un pilnveidoja pašizziņas un pašnovērtējuma prasmes. Radīja iedvesmu, idejas, motivāciju un atbalstu nodarbību procesā. Pauda savu viedokli un pārrunāja par zināšanām un prasmēm, kuras būtu nepieciešamas apgūt, lai sekmīgi varētu darboties iespējamajā nākotnes profesijā. Ļoti efektīvi  un profesionāli pielietoja vispusīgas darba metodes, lai  nodarbības būtu vērtīgas un sasniegtu savu mērķi.

Daži domugraudi no nodarbībām:

Kad kājas ir uz zemes, sēžot uz krēsla, cilvēks labāk koncentrējas un domā. Kad kājas ir atrautas no zemes – karājās, tad uz ķermeni iedarbojas iekšējie spēki un cilvēks vairs tik labi nekoncentrējas. Ir jāsajūt, kā sēdi, cik taisni, cik sazemēts esi!

* Mūsu sajūtas ietekmē tas, ko dara mūsu ķermenis!

* Visgrūtāk ir vadīt pašam sevi! Kad to iemācās, tikai tad var vadīt citus ( kolektīvus/ grupas utt.)

* Ja apzinās savas izjūtas, tad var arī saprast citu izjūtas!

* Radošumu var mācīties, pierakstot savas domas!

* To, ko iemācās skolā, to vēlāk izmanto dzīvē!

Paldies pasniedzējai par jaukajām nodarbībām! Karjeras pasākuma  izdevumus sedz no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Rīgas lidostā nepieciešamās profesijas

Šī gada 29. novembrī Salas vidusskolas 9.klase devās izglītojošā ekskursijā uz Rīgas lidostu, lai iepazītos ar karjeras iespējām un izaugsmi lidostā “Rīga”. Skolēni klātienē iepazinās ar uzņēmumu darbības specifiku, vidi, drošību, darbinieku pienākumiem . Bija iespēju tiksies ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzzināt, kāda izglītība un kompetences nepieciešamas, lai strādātu šajās profesijās. Karjeras pasākuma  izdevumus sedz no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Pēc lidostas apmeklējuma 9.klases skolēni devās vēl uz diviem interesantiem Rīgas objektiem, Latvijas Radio ēku un Mākslas muzeju RĪGAS BIRŽA. Skolēniem bija unikāla iespēja gida pavadībā izstaigāt un tuvāk iepazīt radio ēku. Saprast uzņēmuma specifiku, darbinieku ikdienas ritmu un iepazīt dažādu profesiju pārstāvjus. Savukārt Mākslas muzejā skolēni varēja aplūkot dažādas  mākslas ekspozīcijas.Vizuālās mākslas stundā tika veikta atgriezeniskā saikne par redzēto un dzirdēto Mākslas muzejā. Skolēniem vajadzēja aizpildīt speciāli izstrādātas darba lapas, lai realizētu jēgpilnu mācīšanos. Paldies klases audzinātājiem  Ilzei Titovai un Verneram Grandānam par ieguldījumu karjeras izglītībā!

Prasmes manam dzīves ceļam

 2. decembrī Salas vidusskolā 5. un 6.klases skolēniem notika karjeras nodarbības, kuras vadīja izaugsmes treneri/ kouči Dainis Zaltans un Vineta Saulīte. Profesionālu vadītāju vadībā skolēni apguva komandu saliedēšanas metodes. Pasniedzēji skolēniem piedāvāja uzdevumus komunikācijas, līderības, radošuma un prasmju attīstīšanai. Radīja ieskatu nākotnes profesiju  prasmju pasaulē. Pasniedzēji pielietoja dažādas interesantas darba metodes, tādējādi iesaistot visus klases skolēnus. Tika vadītas diskusijas un dotas atbildes uz neskaidriem skolēnu jautājumiem. Nodarbību gaitā pasniedzēji atspoguļoja uz tāfeles dažādus jēdzienus un terminus kurus skaidri un saprotami izskaidroja skolēniem. Paldies par interesantajām un izglītojošajām karjeras nodarbībām, kuras skolēniem noderēs skolas ikdienā! Karjeras pasākuma  izdevumus sedz no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sagatavoja: Salas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Dace Ķiploka

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv