Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem

Download PDF

Jēkabpils novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 23.janvāra  Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 22.janvāra plkst. 15:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”  projekta saturu.

Pēc izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

 << Saistošo noteikumu PROJEKTS >>

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv