VAKANCE | Kultūras pasākumu organizators Dunavas un Dignājas pagastos

Download PDF

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde izsludina atkārtotu pieteikšanos uz kultūras pasākumu organizatora amatu ar pilnu darba laiku uz nenoteiktu laiku (profesijas kods 3435 20), maksimālā alga pirms nodokļiem 756 EUR.

(Darba vieta Jēkabpils novada Dunavas un Dignājas pagastos)

Galvenie darba pienākumi:

  • Plānot, organizēt un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus Jēkabpils novada Dunavas un Dignājas pagastos sadarbībā ar citiem Kultūras pārvaldes darbiniekiem, kā arī citur Jēkabpils novada teritorijā saskaņā ar Kultūras pārvaldes darba plānu;
  • Nodrošināt Dunavas un Dignājas pagastu teritorijās darbojošos amatierkolektīvu darbību, veicināt to koncertdarbību novadā, reģionā un republikā;
  • Nodrošināt pasākumu līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajām tāmēm;
  • Sagatavot priekšlikumus un ieteikumus kultūras pasākumu piedāvājuma uzlabošanai, sadarbībā ar citiem Kultūras pārvaldes darbiniekiem izstrādāt ikgadēju pasākumu plānu un priekšlikumus budžetam;

Galvenās prasības pretendentam:

  • Svarīga pozitīva attieksme, prasme plānot savu darbu, strādāt patstāvīgi un uzņemties iniciatīvu, komunikācijas prasme, prasme strādāt komandā;
  • Darbam nepieciešamas datorprasmes un B kategorijas autovadītāja tiesības;
  • Kā priekšrocība tiks uzskatīta izglītība kultūras vai saistītā jomā vai praktiska pieredze kultūras darba organizācijā un pasākumu vadīšanā.

Pieteikumu un CV iesūtīt e-pastā: novads@jekabpilsnovads.lv vai iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, līdz 2020. gada 24. janvārim (ieskaitot).

Tālrunis uzziņām un papildus informācijai: Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Laura Aišpure, tālrunis 20371520.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un, ar ko atceļ Direktīvu 95-46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka:
-Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu amatu;
-iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība (kontaktinformācija: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5201);
-datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulās 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts, Darba likuma 38.pants.
Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, tad informācija par pretendentu tiks iznīcināta pēc tam, kad personāla atlase uz noteikto amatu būs pabeigta.

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv