Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?

Download PDF
18. decembrī Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas, Dignājas pamatskolas 9. – 12. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbība, kuru nodrošināja biedrība “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli”. Nodarbības mērķis – palīdzēt jauniešiem skaidrāk apzināties savas stiprās puses un talantus un iet uz iecerēto nākotnes profesijas mērķi.Nodarbības pirmajās 40 minūtes notika interaktīva diskusija un mērķu plānošanas metodikas skaidrošana. Metodika balstīta uz angļu psihologa Brajena Meina izveidotās programmas “Goal Mapping” (Mērķu plānošana), kas paredz, ka vispirms ir jāsagatavo savs prāts – jābūt atvērtam ar pozitīvu skatu uz dzīvi.

Nodarbības otrajās 40 minūtēs katrs skolēns speciālista vadībā veica individuālu darbu pie savas mērķu kartes aizpildīšanas. Radošās sadaļas laikā lektore jauniešiem palīdzēja labāk izplānot, ieteica idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms. Mērķu kartes kreisajā pusē skolēns veidoja detalizētu plānu, bet labajā pusē – vīziju – radošo zīmējumu.

Atsauksmes no skolēnu anketām:

Marta – man noderēja saprast, kā savus mērķus sakārtot.

Elīna – manuprāt, šodien es sapratu, kas es vēlos būt un palīdzēja pieņemt lēmumu.

Jānis – man šī nodarbība atvēra acis, ka nevajag baidīties no savas izvēlētās profesijas.

Ingrīda – man lika aizdomāties par to, ka ceļš līdz mērķim ir jāizplāno vissīkākajos punktos, tā , lai tas būtu reāli sasniedzams.

Armands – paliku pārliecinātāks, ka vēlos mācīties savu izvēlēto profesiju un tajā strādāt.

Daniels – lektore izskaidroja, kā jārīkojās noteiktās situācijās, kā pārvarēt bailes un palīdzēja man saprast, ko darīt, lai tiktu kaut kur augstāk.

Alise – sapratu, kas mani daudz maz piesaista un kas man var palīdzēt ar manām domām.

Paldies lektorei Dacei Briedei – Zālītei!

Izdevumi tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sagatavoja: Pedagogs karjeras konsultants Ilona Golovceva

 

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv