INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu meža autoceļa “Kalnišķu ceļš” izbūvei, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5648 009 0018, Dienvidlatgales mežsaimniecības Ābeļu meža iecirkņa 134. un 154. kvartālā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā.

Paredzētā darbība – meža autoceļa “Kalnišķu ceļš” izbūve 1,96 km garumā un 4,5 m platumā, ar nobrauktuvēm, transportlīdzekļu izmainīšanās un apgriešanās vietām.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401, vai elektroniski daugavpils@vvd.gov.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv