Vienmēr uz pasaules kāds…

Download PDF

,,Vienmēr uz pasaules kāds, kuram bez tevis ir auksti, un pat aiz pasaules vēl vajag siltu plaukstu…”- ar šiem vārdiem ar plaukstā atvērtu sirdi klusi nāk dziesma pa baltu ceļu, vezdama pie rokas Mīlestību. To, bez kuras nevar dzīvot ne koks, ne puķe, ne māja, ne cilvēks. Pasaulē daudz kuriem pietrūkst  laba  vārda, piedošanas, iejūtības, sapratnes, labvēlības, palīdzības. Ziemassvētku laiks ir pārdomu laiks, kad katrs no mums nostājas savas sirdsapziņas altāra priekšā un pavaicā: cik reižu esmu apstājies pie otra ciešanām, bēdām, palīdzējis, balstījis, atsaucies uz lūgumu. Šajā laikā apzināmies, ka mums dota tikai viena dzīve – te, šeit. Ir divas iespējas – sist, spļaut, postīt, pazemot, nedarīt vai arī – darīt visu iespējamo un neiespējamo, lai pasaule kļūtu tīrāka, laimīgāka no varmācības un ļaunuma. Noliekam malā dusmas, piktumu, neveiksmes, aizvainojumus, dodot vietu Gaismas, Mīlestības eņģelim savā dvēselē. Latvijā daudz eņģeļu, kuri ierodas namos, sētās, ciemos, lai dāvātu gaismu vientuļajiem, aizmirstajiem, izstumtajiem, pamestajiem. Un ne tikai … Arī Jēkabpils novadā Leimaņos mīt brīnišķīga savas ģimenes pavarda turētāja, mamma saviem bērniem Armanoviča Jolanta, kura jau divu gadu garumā darbojas grupā ,,Palīdzēsim viens otram”, nežēlodama laiku, spēku, lai darītu laimīgāku Jēkabpils novada septiņu pagastu cilvēku dzīvi. Šī grupa organizē dāvanu gādāšanu bērniem, vientuļajiem senioriem. Arī,,Facebook” ir ievietots aicinājums atsaukties labas gribas cilvēkus, kuriem nav žēl palīdzēt. Daudz cilvēku atsaucas, paši sūta pašadītas lietas, pērk dāvanas, sūta pa pastu uz dažādām Latvijas vietām. Zasas pagasts ir bagāts ar dāsnumu pret līdzcilvēkiem. Šie ļaudis ziedo dažādi: zvanot, atbalstot smagi slimos. Pati esmu vairākas reizes zvanījusi nodegušo, bez pajumtes palikušo cilvēku atbalstam. Arī skolā, mūzikas stundās, ļoti vēršu bērnu uzmanību uz to, lai neapsmej, lai palīdz tam, kuram nav paveicies. Ka ir labi dalīties ar to, kam ir mazāk dots, mazāk paveicies, kam nav māju, piemēram, sunītim, kaķītim patversmē, kurš pēc cilvēku sagādātajām ciešanām un sāpēm gaida. Gaida mīļas, siltas rokas. Vieniem dzīvē nepietiek ar miljoniem. Bet daudzi laimi, prieku par šo dzīvi rod saticībā, mērenībā, uzticībā, mīlestībā uz tiem, kuri mūs mīl, gaida, ir sveiki, veseli kopā ar mums. Šodien, tagad.

Balta gulta. Maize, tīras, gaišas telpas. Roka, ko pasniedz tie, kam uzticēti tie ļaudis, kuriem grūti sevi apkopt, kuriem vajadzīga aprūpe. Tāds ir šo ļaužu dzīves rudens.

Austrumu tautām ir teiciens: ,,Nabadzīga tā tauta, kura netur godā savus vecos ļaudis”. 13.decembrī Zasas vidusskolas un pagasta labie darbi ceļoja uz ,,Mežviju” senioru mītni, parādot cieņu viņu sirmajam mūžam, sveicot trešās Adventes priekšvakarā. Skola bija sagādājusi dāvanas, bet par dziesmotajiem sveicieniem gādāja k/n bērnu ansamblis ,,Smaidiņi”, ko ilgus gadus sekmīgi vada Anita Ķikute. Šeit liels paldies bērnu vecākiem par atbalstu. Mirdzošām sejiņām, rūķu cepurēm galvā,  bēni dziedāja ,,Rūķu dziesmu”. Justīne ar Evelīnu jauki sevi parādīja ar dziesmu ,,Ziemassvētkos”. Bet mazā ,,dzirkstelīte”, 4-gadniece Gabriela ļoti atbildīgi nodziedāja dziesmu par Ziemsvētku vecīti. Arī Zasas vidusskolas 1.-4.klašu ansamblis, ko vada skolas mūzikas skolotāja Velta Ziemele, bija gatavojušies šim brīdim, atvedot līdzi dziesmas.

Par to, cik dārga mums katram sava sēta, takas, kuras min māte, sava zeme, savi lauki, svētelis, savas zvanu skaņas, jauki, izjusti nodziedāja  dziesmu  Evelīna ,,Tad, kad latvieši iet Dievu lūgt”. Netiešs aicinājums ielūkoties katram sevī izskanēja Daniela un Dāvja dueta izpildījumā dziesmā ,,Labāk, ļaudis, padziedam”. Savukārt Justīne ar dziesmu ,,Stāvēju, dziedāju” izteica vēlmi dziedāt un būt lepnai par to. Bet ansamblis dziesmā par svecēm un zvaniem izdziedāja domu par to, kas ir katra latvieša gods.

Neiztrūka jauki novēlējumi dzejā, ko runāja pašu ļaudis. Liels pārsteigums bija bērniem un skolotājiem – pansionāta ļaužu pašu ceptās piparkūkas un citi cienasti. Un tam visam pāri Mežgales bibliotēkas vadītājas Līgas Lācītes siltā sirds, kurs īstais vārds – beznosacījuma Mīlestība. Pret sevi. Pret citiem.

16.decembrī eņģeļu klātbūtni sajuta Zasas vidusskolas internāta bērni. Aicinājumu darīt labus darbus bija saklausījuši Salaspils 1.vidusskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji. Šīs skolas 4.klases skolēni Jēkabs, Kate, Alise, Laura ar skolotājām Nadeždu Pavlovu, Iritu Liepiņu devās ceļā pie Zasas bērniem ar lielu parsteigumu maisu, kuru sagādāja Salaspils skolas bērni ar vecākiem. Milzīgu darbu šī pasākuma tapšanā ieguldīja internāta ,,eņģeļi” vārda burtiskā izpratnē – Gita un Juris Ratnieki, kuri ne tikai apzināja bērnu vēlmes, kuras izteica vēstulītēs Ziemsvētku vecītim, bet ikdienā dara visu, lai bērni nejustu vecāku gādības trūkumu veselu nedēļu, dzīvojot internātā.

Ne mazāk pūļu pie vispārējā prieka bija pielicis Ziemsvētku vecis, kurš aizgūtnēm stāstīja savus piedzīvojumus, kā ticis līdz Zasai. Piekusis, laimīgs kopā ar eņģeļiem un rūķiem no Salaspils, viņš ķērās pie dāvanu dalīšanas. Ne aprakstīt, ne izstāstīt tās sajūtas, kas pārņem cilvēkbērnu, kurš jūt – es neesmu viens, mani mīl, esmu svarīgs un vajadzīgs! Lelles, ratiņi, mašīnas ar pulti, mīkstās rotaļlietas, skolai noderīgas lietas tika visiem. Noskaņas papildināšanai dziedāja internāta 1.-4.klašu ansambļa bērni skolotājas Veltas Ziemeles vadībā.

Zasas vidusskolas skolotāji dara visu, lai bērni šeit augtu un veidotos par izglītotiem, humāniem, ar gaišu dvēseli apveltītiem cilvēkiem. Skolotājas Ineses Kalniškānes vadībā tika izgatavoti 100 apsveikumi, skolotājas Skaidrītes Boļšakas vadībā tika sagādātas  100 šokolādes. Tas viss domāts Jēkabpils novada pagastiem un ,,Mežviju “ ļaudīm.

Lai cik dāsni būtu šie eņģeļi, kas iet ciemos, tomēr vislielākajam eņģelim būtu jābūt ĢIMENEI, kurā bērns mācās būt par cilvēku, no kura pasaule kļūst labāka.

Aiz loga pavīdēja ēna. Tā nebija ēna, bet eņģeļu spārnu vēdas, apstājoties, šūpodamies Ziemsvētku šūpolēs. Un tad klusi pieslīdēja četru brāļu Ziemassvētku kamanas, aizvedot eņģeļus tālēs darīt labos darbus – dāvāt, mīļot, mierināt, žēlot, palīdzēt.

,,Tiem, kam vajag siltu plaukstu …”

Zasas vidusskolas skolotāja Velta Ziemele

Skolas arhīva foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv