Zasas vidusskola iesaistās labdarības akcijā

Download PDF

Decembra mēnesī, kad ar katru dienu kļūst tumšāks un drēgnāks, daudziem šis laiks kļūst grūtsirdīgs un skumjš. Tāpēc vien gribas kā Kaķītim no K.Skalbes pasakas teikt: „Lai vairojas labāk prieks!”

Jau otro gadu skola sadarbojas ar Labdarības organizācijas „Palīdzēsim viens otram!” Jēkabpils pilsētas un novada koordinatori Jolantu Armanoviču. Arī šogad šī organizācija ir parūpējusies par dāvaniņām tieši vientuļajiem cilvēkiem.

Skolotāju sapulcē direktore izteica piedāvājumu katrai klasei piedalīties Ziemassvētku apsveikumu gatavošanā, lai iepriecinātu novada cilvēkus, kuriem liktenis nav bijis labvēlīgs. Skolotāji arī labprāt visi piekrita.

Mums radās ideja, ka varētu pievienot ne tikai apsveikumu, bet arī ko saldu, jo no pieredzes zinām, ka daudziem veciem cilvēkiem garšo saldumi. Kas tas varētu būt? Izdomājām, ka varētu pielikt šokolādi, jo šie saldumi garšo gandrīz visiem! Tā arī nolēmām, jo vēlējāmies dalīties šajā svētku priekā.

Šo akciju organizēja skolotājas Skaidrīte Boļšaka un Inese Kalniškāne. Skaidrīte izveidoja afišu, nosūtīja uzaicinājumus skolēnu ģimenēm e – klasē un uzņēmās atbildību par saldumiem, savukārt Inese sadarbībā ar citām klases audzinātājām un skolēniem sagatavoja apsveikumus.

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, kuri tiešām aktīvi piedalījās! Domāju, ka bērniem jau no mazotnes jāmāca līdzjūtība, parādot to ar savu personīgo pieredzi. Akcijā piedalījās visi: gan skolēni, gan skolotāji, kas ir svarīgi pozitīvas saskarsmes veidošanā starp audzēkņiem un pedagogiem, jo tikai tā var radīt uzticēšanos un vēlmi sadarboties. Būtiski ir arī ieaudzināt skolēnos piederības sajūtu savai skolai, pagastam, novadam, pilsētai, valstij, savai zemei.

Arī pilnveidotajā mācību saturā ir uzsvērta vērtībās balstīta izglītība, kurā liela nozīme ir tikumu veidošanai bērnos, kā piemēram, līdzcietībai. Izkopjot un iedzīvinot vērtības skolā, svarīgi ir iesaistīt pēc iespējas vairāk skolai piederīgos.

Arī mūsu akcijā piedalījās 48 cilvēki, kuri kopā noziedoja 89 šokolādes, 9 konfekšu kastes un 3 kilogramus konfekšu. Tāpat skolēni sagatavoja 118 apsveikumus!

Esam ļoti priecīgi, ka varēsim sava novada vientuļos cilvēkus iepriecināt šajos skaistajos svētkos.

Zasas vidusskolas skolotāja Skaidrīte Boļšaka

Skolas arhīva foto

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv