Gribu izzināt animācijā iesaistītās profesijas!

Download PDF

28. novembrī Zasas vidusskolas, Dignājas pamatskolas un Ābeļu pamatskolas 5. – 6. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbības, kuras nodrošināja biedrība “MULTENKULTEN”. Katra nodarbība sastāvēja no divām daļām – izglītojoša lekcija un radoša darbnīca.

Nodarbības pirmajā daļā skolēni noklausījās lekciju par dažādām profesijām animācijā – scenārists, režisors, mākslinieks, animators, operators. Vizuāli iepazinās ar konkrētām personām, kas veic šo darbu un strādā Latvijā, viņu darba pienākumiem. Ar animācijas filmas “Bize un Neguļa” fragmenta skatīšanos palīdzību, tika izskaidrota katras profesijas specifika. Lekcijas laikā tika apskatītas dažādas animācijas tehnikas, kā leļļu animācija, plastilīna animācija, 2D datoranimācija, zīmētā animācija, kadruplāna zīmēšana.

Nodarbības otrajā daļā skolēni redzēto izmēģināja paši praktiskā darbībā. Viņi darbojās stop motion un zīmētas animācijas tehnikās, izmēģinot, kā tas notiek praksē. Dalībnieki praktiski mācījās apgūt scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus. Skolēni varēja paši izveidot īsu animācijas filmu, kuru ar programmas palīdzību varēja uzreiz apskatīties. Lektori dalījās pieredzē, kā katrs pats var veidot animāciju mājas apstākļos. Skolēnu izveidotās animācijas filmiņas lektori nosūtīja skolām.

Deivids un Gunārs no 6. klases bija ļoti ieinteresēti, jo patika tas, ka  pēc lekcijas sekoja praktiskā darbošanās. Bija pārsteigti, ka animācijas filmiņas veidošana ir vienkārša. Labprāt, būtu noskatījušies orģinālo  animācijas filmiņas versiju, par doto tēmu praktiskajā nodarbībā.

Paldies, Kristīnai un Ivaram, par nodarbībām!

Izdevumi tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sagatavoja: Pedagogs karjeras konsultants Ilona Golovceva

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv