Čaklais rudens noslēgums Ābeļu skolā

Download PDF

Ar lepnumu par valsti un novadu

Lāčplēša dienā skolas audzēkņi tradicionāli pulcējās uz skrējienu pie Ābeļu kapiem.

11. novembrī skolā notika ierindas skate.
Novembris aizvadīts patriotisma zīmē. 11. novembrī, pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos, pie Ābeļu kapiem, kuros atdusas Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Oto Brālītis, uz tradicionālo “Lāčplēša skrējienu” pulcējās 5.–9. klašu skolēni. Savukārt skolā audzēkņi demonstrēja savas iemaņas ierindas skatē.
Atraktīvu priekšnesumu bija sagatavojuši viesi – Manguļu ģimene no Ogres.
Svinīgajā pasākumā, kas veltīts valsts dzimšanas dienai, Deivids, Zane un Raivis lasīja savas Prezidenta runas.
15. novembrī skolā notika koncerts par godu Latvijas 101. dzimšanas dienai. Ar saviem priekšnesumiem uzstājās gan skolēni, gan viesi no Ogres – Manguļu ģimene. Skolas audzēkņi oktobrī bija piedalījušies Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā konkursā, rakstot savas Prezidenta valsts svētku uzrunas, par ko saņēma pateicības rakstus. Svinīgajā pasākumā skolā savas runas nolasīja Deivids, Zane un Raivis, kurš runu bija sagatavojis angļu valodā.
Šai dienā Jēkabpils novada Atzinības rakstu par ilggadēju pedagoģisko darbību, tradīciju kopšanu, novadpētniecības aktivitātēm un dalību pasākumu organizēšanā saņēma skolotāja Silva Zepa. Starp citu, Silvas vadītie jaunie novadpētnieki kopā ar mazpulcēniem uzņēmušies kādreizējo skolas skolotāju Ginteru kapavietas kopšanu, tādējādi paglābjot to no iznīcības…

Apgūst zināšanas

Gan skolotāji, gan arī skolēni apmeklējuši vairākus seminārus, konferences un kursus, kuros apgūtas vai atsvaidzinātas darbam nepieciešamās zināšanas. Atzīmēsim vien to, ka 8. klases audzēknis Raivis Tahirovs, kurš kopā ar skolotāju Agitu Rinču Rīgā apmeklēja konferenci “Es un internets. Kurš kuru?”, gūtās atziņas par drošu interneta lietošanu pastāstīja ne tikai skolasbiedriem, bet 22. novembrī – arī uz vecāku sapulci atnākušajiem audzēkņu vecākiem.

Tautiskā garā

Notikusi tradicionālā Mārtiņdienas izsole, kurā varēja iegādāties bērnu pašu gatavotus priekšmetus un ēdamlietas. Ieņēmumi – 44 eiro – tiks izlietoti, palīdzot Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Kaķi tiks pie tualetes smiltiņām, bet suņi pie gardas barības.
Sēlijas novadu stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa!” Kristiāna, Luīze un Madara ieguva Lielo stāstnieču titulus. Luīze un Madara pošas uz konkursa finālu Rīgā.
Par izsoli krāšņi pastāstīt noteikti varētu Sēlijas novadu stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa!” dalībnieces 5. klases audzēknes Kristiāna un Luīze (skolotāja – Iveta Bērziņa) un 7. klases skolniece Madara (skolotāja – Valda Bērziņa). Reģiona stāstnieki 8. novembrī pulcējās Jēkabpils BJC, bet fināls norisinājās 7. decembrī Rīgā, un ceļazīmi uz to ieguvušas arī Luīze un Madara.

Skolas ēkai – 80!

Atzīmējot skolas galvenās ēkas 80. gadskārtu, skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi aizraujošas fotoorientēšanās sacensības.
Bijušais skolas audzēknis, bet tagad skolotājs Vilnis Stūrītis veda bērnus vēsturiskā ekskursijā pa skolas ēku.
12. novembrī tika atzīmēta Ābeļu pamatskolas galvenās ēkas 80 gadu jubileja. Bijušais skolas audzēknis, bet tagad skolotājs Vilnis Stūrītis skolēnus veda ekskursijā pa ēku, stāstot, kā mācību iestāde bijusi iekārtota viņa mācību laikā. Ekskursanti paviesojās arī tādās telpās, kurās ikdienā ielūkoties nevar (piemēram, virtuvē un pagrabā). Skolēnu pašpārvalde bija sarūpējusi skolasbiedriem aizraujošu fotoorientēšanos, kontrolpunktus ierīkojot gan viegli atpazīstamās, gan retāk apmeklētās telpās. Sacensību un eksursijas dalībnieki gan labi pavadīja laiku, gan uzzināja interesantus faktus par savu skolu.

Sportistiem uzvaras!

Ludzas atklātajās vieglatlētikas sacensībās telpās Ābeļu pamatskolas 6. klases skolniece Elīna izcīnīja 1. vietu lodes grūšanā U-14 meiteņu grupā.
22. novembrī Ludzā notika atklātās vieglatlētikas sacensības telpās, kurās kā Sēlijas Sporta skolas pārstāve piedalījās arī Ābeļu pamatskolas 6. klases skolniece Elīna. Viņa U-14 (2007.–2008. g. dz.) meiteņu grupā izcīnīja 1. vietu lodes grūšanā. Elīnas grūstā lode piezemējās pēc 10,33 m, kas ir vērā ņemams sasniegums.
Ābeļu pamatskolas 2003.–2006. g. dzimušo zēnu basketbola komanda uzvarēja turnīrā mazo skolu grupā.
28. novembrī Ābeļu pamatskolā notika Jēkabpils rajona skolēnu sporta spēļu basketbola turnīrs. 2003.–2006. gadā dzimušajiem zēniem mazo skolu grupā. Uzvaru izcīnīja Ābeļu pamatskolas jaunie basketbolisti, kas finālā pārspēja Zasas vidusskolas komandu. Trešie – Biržu pamatskolas pārstāvji, ceturtie – grozabumbas spēlētāji no Sūnu pamatskolas.

Pasaules lielākā mācību stunda turpinās!

Atkritumu šķirošanas stafetē audzēkņi pārbaudīja savas zināšanas par atkritumu šķirošanu.
Dabas izzinātājs Ingmārs Līdaka stāstīja un rādīja, kādas dzīvās dabas bagātības un daudzveidība rodama teju katras lauku sētas pagalmā. Vajag tikai mācēt tās saskatīt!
UNESCO Pasaules lielākās mācību stundas ietvaros Ābeļu pamatskolā jau kopš septembra sākuma notikušas dažādas aktivitātes, un tās vēl turpināsies! Lūk, dažas no tām: piedalīšanās SIA “Jēkabpils pakalpojumi” rīkotajā konkursā “Šķiro un radi!”, skolas rīkotais radošo darbu konkurss “Ziemassvētku dekors no otrreizējām izejvielām”, skolas rīkotais fotokonkurss “Lietas, kuras nekalpo tām paredzētajam mērķim”, pasākums “Eko gleznošana”, skolotāju iniciētais pasākums “Diena bez transporta”, akcija “Es Tev – Tu man”. Dzīvās dabas daudzveidība iepazīta, tiekoties ar Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētāju un dabas izzinātāju Ingmāru Līdaku, kurš skolā viesojās 20. novembrī.
2019. GADA PIETURPUNKTI
 • 26. marts. Digitālās nedēļas ietvaros 9. klases skolēni piedalās viktorīnas “European Money Quiz” nacionālajā finālā.
 • 17. aprīlis. Uzņemta Baltkrievijas Šarkovščinas rajona izpildkomitejas, skolu un Izglītības nodaļas pārstāvju delegācija.
 • 18. un 19. maijs. Ābeļu pamatskolas folkloras kopa “Mikālēni” ir starp 1500 dalībniekiem, kas Iecavā piedalās 35. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku 2019”.
 • Ābeļu pamatskola izcīnījusi 1. vietu Jēkabpils rajona 2018./19. mācību gada skolēnu sporta spēlēs mazo skolu grupā.
 • 31. maijs. Tradicionālajā mācību gada noslēguma un vasaras ieskandināšanas koncertā kopā ar skolas audzēkņiem dzied Ieva Akuratere.
 • 29. jūnijs. Estrādē pie skolas notiek 7. tautas mākslas svētku “Sēlija rotā” noslēguma koncerts.
 • 20. jūlijs. Skolas stadionā notiek Jēkabpils novada sporta svētki, un arī to norises nodrošināšanā liels nopelns ir skolas personālam.
 • 2. septembris. Sākas jaunais mācību gads. Darbu uzsāk pirmsskolas izglītības grupa Brodos.
 • 20. septembris. Daugavas krastā tiek atzīmēta Baltu vienības diena, bet estrādē notiek pasākums “Dzeja uz makšķerāķa”, kurā piedalās literāti Valdis Rūmnieks (Rīga), Andris Akmentiņš (Ventspils) un Valdis Aleksandrovs (Jēkabpils).
 • Novembrī kompetenču pieejas izglītības procesā attīstīšanas vajadzībām skola iegādājusies 3D printeri, robotu konstruktoru komplektu un dronu; darbošanās ar šīm iekārtām tiks uzsākta 2. semestrī.
 • Visa gada garumā dažādu pakāpju (tostarp vairākus augstākās pakāpes) diplomus guvuši Ābeļu pamatskolas pašdarbības kolektīvi – vokālais ansamblis un folkloras kopa “Mikālēni” (skolotāja Iveta Bērziņa), deju kolektīvs “Žiperi” (vad. Ieva Lāčplēse); labi panākumi arī Ābeļu skolas stāstniekiem.
Mācību gada noslēguma un vasaras ieskandināšanas koncertā 31. maijā kopā ar Ābeļu skolēniem dziedāja īpašā viešņa – dziesminiece Ieva Akuratere.
Skolotāju sagatavoto informāciju apkopoja
Valdis Aleksandrovs
Foto no Ābeļu pamatskolas krājumiem
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv