Aizvadīta Jēkabpils apriņķa teātru skate

Download PDF

29.novembrī un 30.novembrī Viesītes kultūras pilī notika ikgadējā Jēkabpils apriņķa amatierteātru skate. Skati rīkoja Jēkabpils novada kultūras pārvalde sadarbībā ar Viesītes kultūras pils darbiniekiem. Skates mērķis – saglabāt teātru spēles tradīciju novados, veicināt kolektīvu māksliniecisko izaugsmi, izvērtēt amatierteātru iestudējumu kvalitāti.

Šogad skatē piedalījās divpadsmit kolektīvi no Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils un Viesītes novadiem. Skati vērtēja eksperti – Kārlis Lišmanis (Lielvārdes un Jaunjelgavas teātru režisors), Inguna Strazdiņa (Aizkraukles Tautas teātra režisore, Kokneses un Daudzevas amatierteātru režisore). Vērtējuma kritēriji – literārā materiāla izvēle, režisora darbs, aktieru darbs, audiovizuālais noformējums, izrādes koptēls.

             Aknīstes novads: Aknīstes amatierteātris (Režisore Veronika Papaurele) E.Cīrulis“Veikalnieki”- II.pakāpe, Asares pagasta amatierteātris “Ķēdes reakcija”(Režisore Laura Čāmāne) piedalījās ar teātra dalībnieku izrādi “Dzīves bumerangs” – pateicība par piedalīšanos.

Jēkabpils novads:  Dignājas pagasta amatierteātris “Madagurči” (Režisors Ainis Mikulāns)  B.Jukņevičas “ Pavasara neprāts”-  III.pakāpe, Dunavas pagasta amatierteātris “Sateka” (Režisore Silvija Krēsliņa) A.Ūdra “Rēgu rotaļas”- III.pakāpe, Kalna pagasta amatierteātris “Vienība” (Režisore Sandra Vecumniece) “ Burbeķīša” pēc V.Belševicas stāsta “ Burbeķīša” motīviem – III.pakāpe, Rubenes kultūras nama amatierteātris “Kumode” (Režisore Ilona Kantāne) M.Zīle “Savedējs” II.pakāpe, Zasas kultūras nama amatierteātris (Režisore Laura Dilāne) A.Banka “ Šedevrs”- II.pakāpe.

            Krustpils novads: Kūku pagasta teātra draugu kopa “Patapa” (Režisore Aija Rancova) R.Blaumanis “Burvis un puķes”- II.pakāpe, Mežāres kultūras nama amatierteātris “Efekts” (Režisore Aija Rancova) Danskovīte “Dārgais pirkums”-II.pakāpe, Variešu pagasta amatierteātri “Servīze” un “Servīzīte”(Režisores Inita Beinaroviča, Līga Beinaroviča)  E.Šņore “ Uzticības tests”- III.pakāpe, Krustpils pagasta amatierteātris “Savējie”( režisore Aija Vetere) R.Blaumanis “Trīnes grēki”- III.pakāpe.

Viesītes novads: Viesītes kultūras pils amatierteātris “Vēris” (režisore Aija Rancova)  A.Niedzviedzis “Trīsarpus atraitnes”- II.pakāpe.

 

Pateicības par labāko lomu  atveidojumiem, scenogrāfiju, kostīmiem un radošumu:

 

Helēnai Liepiņai par veiksmīgu Mimas lomas atveidojumu A.Ūdra izrādē “ Rēgu rotaļas” ( amatierteātris “Sateka”).

Mārim Ragainim par veiksmīgu Edija lomas atveidojumu  A.Ūdra izrādē “ Rēgu rotaļas” (amatierteātris “Sateka”).

Guntim Jakubovičam par veiksmīgu Mazbērzu tēva lomas atveidojumu R.Blaumaņa joku lugā “ Trīnes grēki” (amatierteātris “Savējie”).

Edgaram Upelniekam par veiksmīgu Ābrama lomas atveidojumu R.Blaumaņa joku lugā “Trīnes grēki”(amatierteātris “ Savējie”).

Kārlim Griškam par veiksmīgu Arnolda Ķeitāna lomas atveidojumu E.Cīruļa  sadzīves situāciju komēdijā “Veikalnieki”(Aknīstes amatierteātris).

Aknīstes amatierteātrim par scenogrāfiju un kostīmiem E.Cīruļa  sadzīves situāciju komēdijā “Veikalnieki” .

Ligitai Jonastei par veiksmīgu Vijas lomas atveidojumu A.Niedzviedža sadzīves komēdijā  “Trīsarpus atraitnes” (amatierteātris “Vēris”).

Alfonam Žukam par veiksmīgu Augusta lomas atveidojumu A.Niedzviedža sadzīves komēdijā  “Trīsarpus atraitnes” (amatierteātris “Vēris”).

Guntim Porietim par veiksmīgu Žaņa lomas atveidojumu A.Bankas  izrādē “Šedevrs”

(Zasas amatierteātris).

Ainim Mikulānam par veiksmīgu Arņa lomas atveidojumu B.Jukņevičas sadzīves komēdijā “Pavasara neprāts” (amatierteātris “Madagurči”).

Pāvelam Dimantam  par veiksmīgu Roberta lomas atveidojumu M.Zīles lugā “Savedējs” (amatierteātris “Kumode”).

Ingai Aizupietei  par veiksmīgu Burbeķīšas lomas atveidojumu V.Belševicas izrādē “Burbeķīša” (amatierteātris “Vienība”).

Amatierteātrim “Patapa” par teātra kostīmiem R.Blaumaņa izrādē “Burvis un puķes”.

Laurai Čāmānei par radošumu izrādes “Dzīves bumerangs” veidošanā. (amatierteātris

“Ķēdes reakcija”)

 

Paldies par sadarbību un atbalstu Viesītes novada pašvaldībai un Viesītes kultūras pils darbiniekiem.

 

 

 

Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā

 

 

 

 

 

 

Inta Tomāne,
Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv