Vai viegli būt par žurnālistu?

Download PDF

ESF

  1. novembrī Sūnu psk., Vīpes psk., Mežāres psk. 7.-9. kl. skolēni uzklausīja žurnālistu Valdi Aleksandrovu un iepazinās ar profesijām, kas saistītas ar žurnālistiku: žurnālists, korektors, redaktors, fotožurnālists.

Šī KAA pasākuma laikā tika īstenots:

  • Stāstījums par žurnālista, korektora un citām ar presi saistītām profesijām, kā arī par žurnālistiku plašākā nozīmē – par dažādiem žurnālistikas žanriem, mediju specifiku un iespējām;
  • Skolēnu informēšana par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
  • Praktiska nodarbība: intervēšana, publicitātes veidošana, raksta koriģēšana, fotografēšana, fotogrāfiju atlase un paraksti.

Izdevumus par pakalpojuma līgumu karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanai plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

 

Sagatavoja: Alda Miezāka

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv