Starp gada labākajiem un veiksmīgākajiem Zemgales reģiona uzņēmējiem – ZS “Cielavas”

Download PDF

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs piektdien, 29. novembrī pulksten 14 Rundāles pils Baltajā zālē ceturto reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu. Starp gada labākajiem un veiksmīgākajiem Zemgales reģiona uzņēmējiem titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” saņēma Jēkabpils novada zemnieku saimniecība “Cielavas”, īpašnieks Vitauts Liepiņš.

Kopš 2014. gada Z/S “Cielavas”, piedaloties iepirkumos, nodrošina Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādes – Dignājas pamatskolu, Dunavas pamatskolu (darbojās līdz 2017. gada maijam), Rubeņu pamatskolu un Zasas vidusskolu – un, kopš 2019. gada janvāra, Sociālās aprūpes namu “Mežvijas” ar pašu izaudzētiem dārzeņiem, kuri atbilst lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām. Saimniecība dārzeņu piegādi spēj nodrošināt regulāri, visu gadu, pat nelielos apjomos. Dārzeņi bērniem vienmēr tiek pasniegti svaigi un kvalitatīvi. Iestāžu pavāriem ar Z/S “Cielavas” ir izveidota veiksmīga sadarbība, ar vienotu mērķi, lai skolu ēdnīcās nonāktu tieši vietējie produkti, lai bērniem tiktu nodrošināti kvalitatīvi un veselīgi dārzeņi, tādejādi ļaujot bērniem izgaršot Latvijas garšu un mācot dzīvot pēc moto “Mēs vēlamies ēst vietējo produktu!”.

Sadarbība starp pašvaldību un Z/S “Cielavas” ļauj veiksmīgi īstenot Zaļo iepirkumu, kas nebūt nav paveicams viena gada laikā. Šāda sadarbība ļauj Z/S “Cielavas” attīstīt un pilnveidot savu darbību, nodrošinot novada iedzīvotājiem darba vietas, attīstot vietējo ekonomiku – nauda paliek pašvaldībā. Saimniecība dārzeņus piegādā ne tikai novada, bet arī Jēkabpils pilsētas, Pļaviņu, Līvānu un Preiļu novadu skolām un citām iestādēm – bērnudārziem, veikaliem, kafejnīcām. Dārzeņus ir iespējams iegādāties arī uz vietas, noliktavā Dignājas pagastā. Ar Z/S “Cielavas” audzētajiem dārzeņiem tiek apgādātas arī daudzas lopkopības saimniecības.

Ik gadu tiek modernizēta ražošana, iegādāti jauni pamatlīdzekļi un tehnika. Saimniecībā ir sava kāpostu skābētava, pārstrāde ierīkota agrākā kopsaimniecības kartupeļu pagraba vietā. Z/S “Cielavas” 2018. gadā, sadarbībā ar Dignājas pagasta biedrību “Cirkuži”, uzsāka dalību Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projektā „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”. Projekta ietvaros saimniecība iekļauta tematiskā Dignājas – Daugavas divu krastu laipas salas – tūrisma piedāvājumā. 2019. gadā saimniecība piedalījās arī “Dignājas salas” reklāmas klipa tapšanā (https://youtu.be/gzPaixSPlSs ). Saimniecība vairākkārt piedalījusies un tikusi rādīta Jēkabpils novada pagastu sakoptības skatēs.

Z/S “Cielavas” dibināta 1993. gadā. Lauksaimniecībā tiek izmantota zeme aptuveni 300 ha platībā, no tiem 50 ha tiek audzēti dārzeņi, pielietojot integrētās audzēšanas metodes. Tiek audzēti kartupeļi, burkāni, galviņkāposti, sarkanie galviņkāposti, ziedkāposti, sīpoli, sarkanie sīpoli, galda bietes, puravi, rutki, kāļi; sezonāli – tomāti, gurķi, sīpolloki. Saimniecība atrodama Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā kopš 2009. gada. Saimniecībā pastāvīgi nodarbināti aptuveni 10 strādnieki.

Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 Zemgales reģionā ietilpstošās pašvaldības bija izraudzījušās vienu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību varēja saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā.

Pārējo kritēriju starpā tika minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Ar ZPR un pašvaldību finansiālu atbalstu visi titulu ieguvēji saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā. Laureātu godināšanas pasākumā tika aicināti piedalīties pašvaldību vadītāji, valsts institūciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Pasākumā izskanēja arī īpaši sarūpēta kultūras programma, notika laureātu un apsveicēju kopīga fotografēšanās.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv