Iespēja izteikt viedokli novada iedzīvotājiem!

Download PDF

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks skatīti un  apstiprināti šā gada 28.novembrī  Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 27.novembra plkst. 15:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultei Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā”  projekta saturu.

Pēc izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Saistošo noteikumu projekts pielikumā

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv