Leimaņos ar gandarījuma sajūtu atklātas aušanas, novadpētniecības un maizes istabas biedrības Amatu mājā “Rūķīši”

Download PDF

Kad 2015. gadā ieguvām nomā “Rūķīšus”, spriedām, ko mēs te varētu darīt. Radās doma par aušanu. Sacīts, darīts. Sākām telpas remontu, līdztekus spriedām, kur ņemsim stelles. Aušanas istabā gandrīz visus remontdarbus darījām pašas. Sarunājām aušanas speciālisti Baibu Biti no Zasas, kura mācīja, rādīja, kā salikt stelles, kā pareizi jāauž. Griezām mājās visu – palagus, aizkarus, blūzes, kreklus, džinsu bikses un visu citu, lai austu lupatu deķīšus. Aizkarus logiem mezglojām arī pašas.Vienu grīdsegu čaklākā audēja ziedoja dāvanā Hardijam Kortmanam pateicībā par ziedojumiem no Vācijas, un tā aizceļojusi uz Vāciju.

Leimaņu pagasta audējām projekta ietvaros pievienojās arī Kalna pagasta čaklās rokdarbnieces. Nu jau deķīšos tika austs raksts. Kā arī ir izmēģināts noaust pirts lāviņas deķītis no ārstniecības augiem. Aušanas istabā ir divas stelles, bet būs arī trešās. Pa šo laiku ir bijusi viena izstāde Leimaņu Tautas namā “No diegiem līdz…”, bet būs izstāde Leimaņu tautas namā uz valsts svētkiem un pēc tam Sēlijas prasmju muzejā Zasā, apvienojoties Kalna, Leimaņu un Zasas pagastu audējām.
Nākošā istaba, kura tapa bija novadpētniecības istaba, jo pagastā darbojās novadpētnieku grupa Inas Sēles vadībā. Ir teiciens: KAS PAGĀTNI PĒTĪ, NĀKOTNI SVĒTĪ… Un iepriekš jau tika realizēti biedrības projekti saistībā ar novadpētniecību, tāpēc bija nepieciešama telpa, kurā izvietot sagatavotās ekspozīcijas.
2019. gada NVO projekta realizācijas laikā dignājietis Ingus Stūrmanis novadpētniecības istabai izgatavoja 3 aizslēdzamas eksponātu demonstrēšanas vitrīnas. Vitrīnās izvietojām Leimaņu pagasta teritorijā atrastos vēsturiskos priekšmetus, īpaši no pirmā pasaules kara perioda un senākus.
Novadpētniecības istabā var aplūkot arī senās kartes, pirmās Latvijas brīvvalsts laika grāmatas, pagasta zudušo un esošo mājvietu karti, uzzināt kādā valodā vairāk kā gadsimtu atpakaļ runāja šajā pusē. Cerams, ka dažādus vēsturiskus priekšmetus saņemsim arī no pagasta iedzīvotājiem.
Doma par maizes istabu un tās cepšanu radās, jo Rūķīšos bija maizes krāsns, tāpēc maizes cepšanas prasmes cenšamies apgūt, izmantojot senču maizes receptes un konsultējoties ar Leimaņu maizes cepējām un, protams, lasot informāciju mēdijos. Lai uzceptu garšīgu maizīti, darba būs vēl daudz, jo ar paštaisītu ieraugu pēc senču receptēm gribam iemācīties cept dažādus maizes klaipiņus.
2. novembrī, projekta noslēguma pasākumā, bija liels prieks, ka pie mums ciemos bija ieradusies mājas saimniece Inese Monika Pormale, kura strādā Rīgas Jaunajā teātrī par scenogrāfi. Saku lielu paldies, ka viņa mūsu biedrībai uzticēja un iznomāja šo māju uz 20 gadiem un atļāva saimniekot Rūķīšos! Mēs par to esam priecīgi, jo Leimaņu tautas namā biedrība nomā telpu tikai 8 m2 platībā, kurā tik plaši kā šeit mēs nevarētu darboties. Protams ir savas neērtības, jo pašiem jākurina, jāgādā malka, pašiem jāuzkopj, pašiem jāmaksā par elektrību un pašiem arī jāremontē. Liels paldies Monikai, par loga, vēsturisko durvju, akas un citu remondarbu sponsorēšanu. Loti ceru, ka mūsu sadarbība būs pozitīva.
Paldies par projekta atbalstīšanu Jēkabpils novada pašvaldībai jo arī šogad atbalstījāt mūsu idejas – aušanas apmācību un novadpētniecības eksponātu galdu izgatavošanu, kā arī piešķīrāt naudiņu krāsām un materiāliem remonta veikšanai koridorā un maizes istabai. Tie bija 660.00 EUR, no kuriem 330.00 EUR tika izlietoti ekspozīcijas galdu izgatavošanai, 155.00 remontdarbu veikšanai, aušanas nodarbību apmaksai un materiālu iegādei 141.00 EUR, 21.00 EUR istabu uzrakstiem un 13.00 EUR kafijas galdam.
Mūsu projektā paredzētās 6 aušanas nodarbības un vēl vismaz 5 vadīja Baiba Bite no Zasas, bet dzimtene viņai ir Limbažu novada Viļķenē, kurā mēs ar kori bijām dziedāt. Un sapratu, ka Viļķenē dzīvo un saimnieko kārtīgi latvieši.Teikšu, diezgan dziļā nostūrī, viss sakopts un sporta namā tāda trenažieru zāle, kāda ir lielākajās pilsētās un izcīnītie kausi ieejot gaitenī pa visu sienu izlikti apskatei visiem ļaudīm. Var redzēt, ka viņi lepojas ar savu vietu un saviem cilvēkiem.Paldies Tev, Baiba, par tavu pacietību mūsu aušanas apmācībā un ar mūsu daudzajiem jautājumiem un ka mēs aizmirstam un atkal jautājam. Ceram uz sadarbību turpmāk, jo neapstāsimies pie zirgu lupatu deķīšiem, domāsim par tālāku attīstību aušanā.Paldies visai ģimenei Andrejam un Gustavam un Laurai par kopdarbošanos!
Šogad, pavasarī tika nozāģēti koki ap māju, kas gan bojāja jumtu, gan mājas sienas un pamatus, kā arī tika regulāri nopļauta Rūķīšu mājas teritorija. Par to saku, liels paldies, Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājam Antonam Tropikam un viņa pārvaldes strādniekiem, kas veica darbus.
Bet, Rūķīšos daudz tādu darbu, ko mēs meitenes neprotam un nav pa spēkam izdarīt. Piemēram, izremontētajās telpās ievilkt un sakārtot elektrību, pievienot lustras, izgatavot lustras, pieskrūvēt plauktus, āķus, līstes, ielikt jaunu dūmvadu, iztīrīt skursteņus, sazāģēt malku, saskaldīt malku, izzāģēt krūmus, pļaut zāli, atrast veco aku un uzstādīt dekoratīvo akas korpusu. Tāpēc saku lielu paldies savam vīram Modrim.
Kā saka, Modris, ar savu “dzelzs rumaku” mums biedrībai neatsaka palīdzību arī Ilgas Vīrs Dzintars Garšķis, kurš mums atveda Sēļu ģimenes noziedotās notekcaurules un akas grodu. Paldies Dzintaram, kurs palīdzēja ar savu “dzelzs rumaku” nocelt smago betona akas vāku un uzcelt jauno dekoratīvo akas korpusu! Paldies Inai Sēlei un vīram Andrim par noziedoto akas grodu un notekcaurulēm!
Projekta ietvaros novadpētniecības istabai 3 eksponātu galdus izgatavoja Ingus Stūrmanis no Dignājas. Viņš arī piekrita izgatavot akas dekoratīvo korpusu. Paldies par sadarbību!
Paldies biedrībai “Ūdenszīmes” no Kaldabruņas par istabu un biedrības mājas nosaukumu izgatavošanu!
Paldies Elgas dēlam Ingusam Miglānam par riekumu izgatavošanu un jau top un gaidām velku diegu tinamo rāmi!
Biedrības mājas sakopšanā, remontēšanā malkas kraušanā, lapu grābšanā un par kopā darbošanos visdažādākajos darbos un nedarbos, saku vislielāko paldies biedrības meitenēm, kas mani piecieš ar manām komandām un iedomām. Kā saka mans vīrs kā jūs viņu varat izturēt ….droši vien tāpat, kā viņš mani iztur…. paldies Jums, meitenes !!! Liels prieks par mūsu komandas darbu !!! Paldies Kasparam Sēlim par mūsu pasākuma iemūžināšanu bildēs! Pateicībā katram bijām sagatavojuši pa mūsu maizes krāsnī ceptam maizes kukulītim.
Paldies visiem, kas ziedo senās lietas uz traukus, gaidīsim vēl kādas interesantas lietas un arī senās mēbeles.
Apmeklējot amatu māju ,,Rūķīši’’, Maizes istabā būs iespēja apskatīties un iemācīties maizes mīcīšanas un tapšanas procesu, bet, kamēr maize cepsies, izstaigāsim Latvju zīmju parku, iepazīsimies ar izstādītajām Leimaņu pagasta vēstures liecībām un eksponātiem Novadpētniecības istabā, un iemēģināsim roku aušanas procesā, iepriekš piesakoties pa tel. 25945299.
Inita Lāce
Aušanas telpa:
Novadpētniecības telpa:
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv