Folkloras kopa “Kāre” atzīmē savas darbības 10 gadus

Download PDF

Es atvēru nama durvis
Mārtiņdienu gaidīdama…

2009. gadā Rubeņos nodibinājās tradīciju kopa ar mērķi  veidot folkloras kolektīvu. Kā pirmā vadītāja tika uzrunāta Ināra Rudeviča. Tā nu dzima šis kolektīvs, kura vadību pārņēma Aīda Bikauniece un vēlāk Inga Kraševska, kura kopu vada joprojām.

Kopa darbojās ne tikai savam priekam un tradīciju pasākumiem pagastā, bet sāka veidot tematiskas programmas un piedalīties Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajās skatēs un folkloras festivālos “ BALTICA” un Latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

Sekoja uzaicinājumi no  citiem novadiem- Jāņu dienas svinēšanas  tradīcija novados, kas iezīmēja Latvijas simtgadi, viesošanās pie Jēkabpils novada sadarbības partneriem Lietuvā un Baltkrievijā.

Un tā 2019. gada 9. novembrī, Mārtiņdienas un Valsts svētku priekšvakarā tika rīkots KĀRES 10 gadu jubilejas sarīkojums. Ar interesantu  un asprātīgu stāstījumu  par aizvadīto laiku , koncerta programmu, viesu priekšnesumiem un protams kopdziesmām  ar kolektīviem. Tālāk sekoja PALDIES no “ Kāres” un PALDIES “ Kārei”. Diena aizritēja nepiespiestā un ģimeniskā atmosfērā ar jautrību, humora dzirksti ,smiekliem un desmit svecēm lielajā tortē .

Šajos desmit gados ir izveidojusies laba sadarbība ar “Dignojīšiem”, kaimiņu novada Bebrenes kopu “Ritam”, draugiem no Kupišķu rajona Alizavas un jaunajiem mūziķiem – Ievu, Ilzi un Ardi no Jēkabpils. Ar šiem kolektīviem ir tapušas kopīgas dziesmas, kas izskanēja arī koncertā.

Paldies teica Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Vanags, Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kurme, no  Kultūras pārvaldes – Laura Aišpure un Inta Tomāne, kultūras nama kolektīvi un bijušie “Kāres” dalībnieki, kā arī viesu kolektīvi, kuri arī sniedza muzikālus sveicienus.

Noslēgumā “Kāre” pateicās visiem saviem atbalstītājiem pašu darinātiem rakstainiem cimdiem, zeķēm un Sēlijas dabas veltēm.

Par kolektīvu šodien:

Folkloras kopā “ Kāre” darbojas 12 dalībnieki (nupat pievienojās mazā Sofija). Prieks par to, ka nāk ģimenes. Tas nozīmē, ka mūsu tautas tradīcijas turpināsies, jo tiek nodotas  jaunajai paaudzei.

“Kārē” darbojas: vadītāja Inga Kraševska, Dzintra Alužāne, Gunita Meņķe, Rita Skrējāne, Agrita Kriškāne, Elīna Kriškāne, Valija Kviļūne, Ina Dāboliņa, Aiga Jankovska, Marija Jankovska, Sofija Jankovska, Kristīne Čeirāne. Šajā dienā ar mums kopā bija arī Anda Svarāne. Kopā ar Dzintru viņas vadīja jubilejas pasākuma norisi.

Paldies visiem par kopā būšanu! Paldies skaņotājam Gintam, video – Mārim!

Inta Tomāne,
Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Foto: Jānis Ozols, Inta Tomāne

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv