Notika Lāčplēša dienai un Augškurzemes partizānu pulka 100-gadiem veltīts pasākums

Download PDF

10. novembra pēcpusdienā Aknīstes novada Asarē notika Lāčplēša dienai un Augškurzemes partizānu pulka 100-gadiem veltīts pasākums. Ar piemiņas brīdi pie Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Augškurzemes partizāņu pulka karavīru pieminekļa atcerējāmies mūsu brīvības cīnītājus, nolikām ziedus un aizdedzām svecītes.

Pēc tam Asares kultūras namā noslēdzās novadpētnieces Edītes Puleres rosinātā konkursa “Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem” dalībnieku apbalvošana. Konkursā tika aicināti piedalīties Sēlijas novada iedzīvotāji un skolēni. Tā mērķis bija rosināt iedzīvotājus, iepazīt savas tuvākās apkārtnes vēsturi, pētot notikumus 1. Pasaules kara laikā un Latvijas Neatkarības karā, izmantojot savas dzimtas arhīvu, pagasta, novada, pilsētas vēstures materiālus un citus avotus.
Kopā tika saņemtas 11 interesantas un emocionālas vēstules par brīvības cīnītājiem. Iesūtītos darbus vērtēja žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā – ilggadēja latviešu valodas skolotāja, novadpētniece Ausma Bērziņa, diplomātiskā dienesta darbinieks, publicists, dzejnieks, novadpētnieks Alberts Kreņevskis un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas, Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļas vadītāja Daiga Rubene.
No Jēkabpils novada piedalījās vairāki vēstuļu rakstītāji, tajā skaitā Solveiga S. no Leimaņu pagasta. Viņa bija visjaunākā dalībniece. Solveiga meklēja, iepazinās un apkopoja materiālus par Brīvības cīnītājiem Jāni un Pēteri Kalnaraupiem. Pēteris Kalnaraups ir Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Solveiga dzīvo mājās, kur kādreiz dzīvoja Jānis Kalnaraups.
Neliels fragments no vēstules: “Nezinu, kā izskatījās šīs mājas tad, kad te dzīvojāt Jūs – Jāni, bet es pastāstīšu, kā tās izskatās tagad. Māja atrodas meža – bērzu, liepu un ozolu – ielokā. No ārpuses tā izskatās senatnīga. To ieskauj neskaitāmas puķu dobes. Mājas galā aug ļoti liels Mandžūrijas riekstkoks. Ir saglabājusies daļa no vecā ābeļdārza. Pagalmā ir liela akmens mūra kūts ar uzbraucamo ceļu. Kūtī dzīvo mūsu mājdzīvnieki – govis, vistas, reizēm tur sildās un siltu pienu gaida kaķis Muris. Virs kūts atrodas siena ruļļi. No tādiem pašiem akmeņiem ir mūrēta arī klēts. Zem klēts ir pagrabs ar četriem nodalījumiem, kuros uzglabājam pārtiku ziemai.
Es lepojos, ka manās mājās, pagastā un novadā ir dzīvojuši tik drosmīgi cilvēki kā Jūs abi.
Es gribētu, lai Latvija vienmēr ir brīva. Lai visiem bērniem ir ģimene un laimīga dzīve. Es vēlētos, lai bērni var mācīties, lai vecākiem ir darbs un lai nevienam no mums nebūtu jāiet karot. Es ļoti vēlētos, lai arī mana māsa atgrieztos no Anglijas un dzīvotu Latvijā, lai mēs būtu kopā.
Es novēlu nākamajām paaudzēm saglabāt mūsu Latviju tīru, zaļu, bagātu un brīvu.”
Pasākuma noslēgumā konkursa dalībniekiem tika pasniegtas Pateicības un Goda raksti. Konkursā uzvarēja Aknīstes vidusskolas 12. klases audzēknis Kārlis Griška.
Paldies Solveigai un viņas ģimenei par atsaucību un dalību konkursā! Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei par aicinājumu piedalīties!
Savāktie un apkopotie materiāli, fotogrāfijas būs papildinājums pagasta vēstures izpētē.
Līga Lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv