Jēkabpils novada skolas turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Download PDF

Jēkabpils novada skolas arī šajā mācību gadā turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā pašvaldība iesaistījās 2018. gada 5. novembrī. Šī projekta ietvaros paredzēts mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi projektā ir vērsti uz agrīnu skolēna problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu un varētu būt mazāk efektīva. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs, psihologs vai sociālais pedagogs izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku novēršanai.

Projektā ir iesaistījušies 26 skolotāji un ir izveidoti 52 mācību un konsultatīvā atbalsta plāni skolēniem. Notiek aktīva sadarbība starp skolotājiem, skolēniem, kuri ir iesaistījušies šajā projektā, un viņu vecākiem. Šī projekta ietvaros arī skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar skolēniem, tiek izstrādāti dažādi metodiskie līdzekļi, organizēti kursi un semināri. Skolotāji iegūst iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, kā arī izveidot sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Projekta koordinatore Gita Ratniece

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv