Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltītie pasākumi Jēkabpils novadā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

11. novembrī:

plkst. 11.00 Kalna pagastā, mežā pie Sūpes purva, (koordinātes: 56.288839, 25.683496 ) informatīvā stenda atklāšana Indāna – Grāvelsona grupas nacionālajiem partizāniem.

plkst. 16.00 Dunavā Lāpu gājiens (Pulcēšanās pie Dunavas kultūras nama).

plkst. 16.00 Kalna pagasta doktorātā svinīgs pasākums – koncerts.

Plkst. 16.30 Lāpu gājiens uz A. Grīna piemiņas vietu – piemiņas brīdis pie A. Grīna piemiņas akmens.

Plkst. 17.00 Gaismas alejas veidošana „Sēlijas gaisma Latvijai”.

Pasākuma noslēgumā tradicionālā Lāčplēša dienas zupa.

plkst. 17.00 Dignājā Lāpu gājiens (pulcēšanās pie Dignājas pamatskolas)

11. novembrī aicinām novada iedzīvotājus un iestādes iesaistīties akcijā „Gaismas ceļš”no plkst. 16.00 iedegsim gaismiņas savos logos, māju pagalmos un izgaismosim Latviju kopā!

13. novembrī

plkst. 18.00 Lāčplēša dienai veltīts skrējiens (3 km). Starts/finišs pie Ābeļu kapsētas.

14. novembrī

plkst. 14.00 Rubenes kultūras namā svinīgs sarīkojums.

Programmā: Svētku uzruna, Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, koncerts (piedalās Rubeņu pamatskolas audzēkņi, Jēkabpils valsts ģimnāzijas meitenes), Indras Zvirgzdiņas foto izstāde „Pasaule pilna brīnumu”.

plkst. 16.00 Dunavas kultūras namā svinīgs sarīkojums „Latvija mana”. Programmā: Svētku uzruna, Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, koncerts (Piedalās Dignājas pamatskolas skolēni), Dignājas amatierteātra „Madagurči” izrāde „Pavasara neprāts”.

15. novembrī

plkst. 14.00 Zasas kultūras namā svinīgs pasākums „Latvieša acīm uz pasauli skatos”. Programmā: Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, Zasas vidusskolas audzēkņu un Zasas kultūras nama amatierkolektīvu priekšnesumi. Dziesmas Latvijai dziedās pasākuma viesi – Iveta Kraševska, Jānis Kraševskis, Kristiāna Kraševska un Valdis Slogs.

plkst. 14.00 Ābeļu pamatskolas zālē svinīgs brīdis, Goda rakstu pasniegšana, Manguļu ģimenes koncerts.

plkst. 15.30 Dignājas pamatskolā svinīgs pasākums „Mūsu saknes – mūsu zemē”. Programmā: Svētku uzruna, Dignājas pamatskolas skolēnu koncerts, Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, Dunavas amatierteātra „Sateka” izrāde „Rēgu rotaļas”.

16. novembrī plkst. 19.00 Leimaņu tautas namā centrālais Jēkabpils novada valsts svētku pasākums. Programmā: Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana, svētku koncerts “Mūsu gadsimta soļi”. Īpašie viesi – Kristīna Zaharova un Andris Ābelīte, pianists Rolands Belevičs. Balle kopā ar grupu „Jauda”.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts vai filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālajos tīklos.

 

Vēsturiskās kara drāmas „Dvēseļu putenis” pēc strēlnieka, mūsu novadnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem seansi Jēkabpils novadā:

19.11.plkst.18.00 Dunavā tradīciju zālē;

19.11.plkst.18.00 Rubenes kultūras namā;

19.11.plkst.18.00 Zasas kultūras nama;

20.11.plkst.18.00 Ābeļu tautas namā;

20.11.plkst.18.00 Dignājas skolā;

21.11.plkst.17.00 Kalna pagasta doktorātā;

22.11.plkst.14.15 Zasas kultūras namā.

Ieejas maksa: 3,00 EUR.

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv